Hoppa till huvudinnehållet

Materialet i Åbo

I Riksarkivet i Åbo förvaras arkiv av statens myndigheter och institutioner som är eller har varit verksamma på områden av Egentliga Finlands förbund och Satakunda förbund (tidigare Åbo och Björneborgs län). Även ett antal församlingar, organisationer, föreningar, företag och privatpersoner verksamma på området har överlåtit sina arkiv hit.

Den äldsta förvarade handlingen är en gränsdragningshandling från Vittis år 1510. De äldsta sammanhängande dokumentserierna är från 1600-talet. En stor del av myndighetsarkiven i Åbo förstördes i stadens brand 1827.

Mer detaljerad information om de förvarade handlingarna finns i Vakka-arkivdatabasen samt i manuella arkivkataloger och register. Uppgifter om kartdata finns främst bara i manuella kataloger.

I elektronisk form finns katalogen om vattenärenden (på finska). Den är en referensfil i vilken man kan söka i de vattenärenden som behandlades vid Åbo och Björneborgs läns länskansli åren 1773–1930.

Kunderna har också till sitt förfogande ett stort antal dokument som har fotograferats på mikrofilm eller digitaliserats. Mer detaljerad information kan erhållas utöver arkivdatabasen från manuella kataloger och av forskarsalens jourhavande.

Mer detaljerad information om de förvarade arkiven finns i Vakka-arkivdatabasen.