Materialet i Åbo

I Riksarkivet i Åbo förvaras arkiv av statens myndigheter och institutioner som är eller har varit verksamma på områden av Egentliga Finlands förbund och Satakunda förbund (tidigare Åbo och Björneborgs län). Även ett antal församlingar, organisationer, föreningar, företag och privatpersoner verksamma på området har överlåtit sina arkiv hit. Totalt förvaras här över 18 hyllkilometer material av myndigheter och privata aktörer.

De äldsta dokumenten är manuskript på pergament från 1300-talet i den så kallade Gummerus-samlingen. De äldsta enhetliga dokumentserierna är från 1600-talet. En stor del av myndighetsarkiven i Åbo förstördes i stadens brand 1827.

Registret över vattenärenden (på finska) är en referensfil i vilken man kan söka vattenärenden som behandlades vid Åbo och Björneborgs läns länskansli 1773–1930.

Tidigare mikrofilmade kyrkoböcker har digitaliserats, och över 100 år gammalt material är tillgängligt som självbetjäning i Digitalarkivet.

Detaljerad information om de förvarade arkiven finns i webbjänsten Astia.