Material

Riksarkivet tar emot handlingar givna av myndigheter samt anskaffar och förvarar andra datauppsättningar, som innehåller för samhället och forskningen relevant information. Riksarkivet har också anskaffat gott om mikrofilmkopior av handlingar på andra arkiv. En stor del av det mest utnyttjade arkivmaterialet samt mikrofilmerna har digitaliserats.

Nättjänster och databaser erbjuder en enorm mängd data. En del av innehållet är fritt tillgängligt elektroniskt med en webbläsare.