Hinderslöshet

Helsingfors

Adress: Fredsgatan 17

Det kan vara svårt för rörelsehindrade att komma till huvudbyggnaden. Det lönar sig att meddela om ankomsten minst en dag före besöket.

Lokalerna i huvudbyggnaden är inte hinderfria. Det är möjligt att röra sig i forskarlokalerna, men för att komma exempelvis till utställnings- och föreläsningssalar samt caféet kan man behöva hjälp. En hiss finns. Vid verksamhetsställena finns en inva-WC. Ledarhundar är tillåtna.

Tavastehus

Adress: Aittatie 2

Rörelsehindrade kommer in via huvudentrén som har automatiska dörrar. Man behöver inte meddela om sin ankomst på förhand.

Lokalerna är hinderfria, men vid behov hjälper personalen med att öppna dörrarna till forskar-, föreläsnings- och mikrofilmssalarna. Inva-WC:er finns i närheten av entrén. Ledarhundar är tillåtna.

Enare, Samearkivet

Adress: Samekulturcentret Sajos, Menesjärventie 2 A.

Rörelsehindrade kommer in till centret via huvudentrén, dörrarna öppnas automatiskt. Det finns en hiss till andra våningen där Samearkivet finns. Det är bra att i förväg meddela om besök, eftersom dörren till byråns korridor är låst och måste öppnas för besökare.

Lokalerna är hinderfria och vid behov hjälper personalen med att öppna dörrarna. På första våningen finns en inva-WC. Ledarhundar är tillåtna.

Joensuu

Adress: Yliopistokatu 6

Rörelsehindrade kommer in via huvudentrén. Ring på dörrklockan så kommer personalen vid behov och öppnar ytterdörrarna till sin fulla bredd. Man behöver inte meddela om sin ankomst på förhand.

Lokalerna är hinderfria. Kundbetjänarnas lokaler finns på första våningen. Det finns särskilda WC-utrymmen för rörelsehindrade. Ledarhundar är tillåtna.

Jyväskylä

Adress: Pitkäkatu 23

Rörelsehindrade kommer in via huvudentrén. Vi rekommenderar att du meddelar oss på förhand så att vi kan hjälpa till med att öppna dörrarna.

Lokalerna är hinderfria. Det finns en inva-WC i hallen. Ledarhundar är tillåtna.

S:t Michel

Adress: Pirttiniemenkatu 8 A

Rörelsehindrade kommer in via personalingången, som har en ramp. Personalingången ligger i närheten av huvudentrén. Vi ber att du meddelar oss om din ankomst på förhand så att personalen kan hjälpa till med att öppna dörren.

Lokalerna är hinderfria och det finns en trapphiss för att komma till forskarsalarna. Inva-WC:er finns i hallen för forskarsalarna. Ledarhundar är tillåtna.

Uleåborg

Adress: Arkistokatu 6

För rörelsehindrade finns det på innergårdssidan en ingång med ramp. Du kan be om att dörren öppnas med dörrtelefonen vid ingången.

Verksamhetsställets lokaler är hinderfria. Kundservicens lokaler finns på första våningen och du kan ta hissen till de övriga våningarna. Det finns en inva-WC i kundlokalerna. Ledhundar är tillåtna.

Åbo

Adress: Aningaisgatan 11

Rörelsehindrade kommer in via lastkajen på bakgården. Vi ber att du meddelar om din ankomst på förhand så att vi kan göra det snabbare för dig att komma in.

Filialens lokaler är hinderfria och det finns en hiss. Inva-WC:n ligger i entréhallen. Ledarhundar är tillåtna.

Vasa

Adress: Smedsbyvägen 2

Ingången är försedd med en rullstolsramp och lokalerna är hinderfria. Inva-WC:er finns i hallen. Ledarhundar är tillåtna.