Fakturering

Riksarkivet tar emot endast e-fakturor

Vi återlämnar alla pappersfakturor utan att betala dem. Beställarens namn ska anges som referens på fakturan.

För att kunna skicka e-fakturor behöver du Elmas eller någon annan meddelandeoperatörs tjänstepaket för e-fakturor. Riksarkivet tar inte emot fakturor i EDIFACT-format eller fakturor eller bilder sända med e-post. Ytterligare uppgifter om skickandet av e-fakturor får du av din meddelandeoperatörs kundtjänst.

Riksarkivets FO-nummer: 0245885-9

Riksarkivets VAT-nummer: FI 02458859

Oss E-fakturaadress:

EDI-kod: 0037024588597906

E-fakturaadress: 0037024588597906

Meddelandeoperatör och operatörskod: OpusCapita Solutions Oy / E204503

Beställning av e-faktura

Staten vill i allt större utsträckning skicka e-fakturor i stället för traditionella pappersfakturor till konsumenterna. E-faktura är till fördel för både staten och dig själv. E-faktura är ett enkelt och felfritt sätt att betala fakturor oberoende av tid och plats. E-faktura är också fyra gånger klimatvänligare än pappersfaktura. Dessutom innebär övergång till e-faktura besparingar för staten. Staten sparar cirka 0,5 miljoner euro i kostnader för fakturahantering och -utskick om minst 30 procent av de fakturor som staten skickar är e-fakturor fram till utgången av detta år.

När du beställer vår faktura som e-faktura i stället för pappersfaktura skickas fakturauppgifterna automatiskt till din internetbank. Om du vill kan du dessutom få ett meddelande per e-post eller sms när en faktura har skickats till din internetbank. På internetbanken ska du kontrollera fakturauppgifterna och vid behov godkänna dem. E-fakturorna arkiveras automatiskt på internetbanken. Om du vill kan du också ändra inställningarna för återkommande fakturor så att de betalas automatiskt.

Du får tillgång till e-faktura genom att beställa den på internetbanken. Där finns en lista över de fakturautställare som använder e-faktura. Beroende på bank kan du efter att ha betalat en pappersfaktura också bli tillfrågad om du vill byta till e-faktura. Vid beställning av e-faktura använder statliga organisationer i regel personbeteckning för att identifiera kunden.

Din bank kan ge dig mer information om beställning av e-faktura.

Tjänsten Suomi.fi- meddelanden i bruk för Kiekus försäljningsfakturering

I Kieku försäljningsfaktureringen har man tagit i bruk en ny fakturerings transportations service, Suomi.fi – meddelanden. I fortsättningen kommer försäljningsfakturerna, betalningsanmodan eller fakturan om dröjsmålsräntan att överföras för kunden till tjänsten Suomi.fi – meddelanden, om personen i fråga har tagit tjänsten i bruk. När försäljningsfakturan överförs till kundens Suomi.fi meddelanden – tjänst, får hen ett meddelande om detta i sin e-post.