Dataskyddsombud

Enligt dataskyddsförordningen ska Riksarkivet ha ett utnämnt dataskyddsombud.

Som Riksarkivets dataskyddsombud fungerar dirketör Vuokko Joki, kirjaamo@kansallisarkisto.fi; telefon 029 533 7231

Dataskyddsombudet ska bevaka att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt och hjälpa Riksarkivet att fullgöra skyldigheterna i fråga om dataskyddet. Dataskyddsombudet fungerar som tillsynsmyndighetens kontakt samt personalens och de registrerades stöd i frågor som rör behandling av personuppgifter.