Anmäl personuppgiftsincident

Med detta pdf-formulär kan du anmäla en personuppgiftsincident eller en misstänkt personuppgiftsincident till Riksarkivet. Skicka formuläret till Riksarkivets registratorskontor kirjaamo(a)arkisto.fi.

Utgående från dina uppgifter på formuläret utreder vi incidenten och vidtar nödvändiga åtgärder.

Vad är en personuppgiftsincident?

Med personuppgiftsincident avses en händelse som leder till att personuppgifter förstörs, försvinner, ändras, olovligen överlåts eller hamnar i händerna på en aktör som saknar rätt att behandla dem.

Personuppgiftsincidenter är exempelvis sändning av uppgifter till fel person, kopior eller anteckningar som innehåller personuppgifter och som hamnar i pappersinsamlingen, förkomna USB-minnen, en stulen dator eller intrång i ett system som innehåller personuppgifter.