Coronavirusepidemin – Riksarkivets åtgärder

Våra kunders, personalens och de kulturhistoriskt värdefulla arkivens säkerhet är ytterst viktig för Riksarkivet. Vi informerar på denna sida om våra åtgärder för att förebygga spridingen av coronaviruset.

Riksarkivet har grundat en ledningsgrupp för störningssituationen. Den följer aktivt med situationen och myndighetsanvisningarna samt koordinerar de förebyggande åtgärderna.

Riksarkivets anvisningar om coronaviruset för kunder och sammarbetspartner


1.10.2020 Riksarkivets kunder och samarbetspartner uppmanas att beakta rekommendationerna för användning av munskydd

Läs mera.

24.8.2020: Riksarkivets kund- och forskarsalsservice övergår till höstöppettider – anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd ska fortfarande följas

Riksarkivets kund- och forskarsalsservice övergår till höstöppettider från och med 1 september. För att trygga kundernas och personalens säkerhet och minimera risken av coronavirussmitta iakttas fortfarande de anvisningar om hygien och säkerhetsavstånd som utfärdades i början av sommaren.

För närvarande har ingen rekommendation utfärdats om att kunder ska bära munskydd. Användning av munskydd kan dock förutsättas även av kunder, om epidemisituationen förvärras under höstens lopp.

Läs pressmeddelanden


4.6.2020: Kunder kan frivilligt ange sina kontaktuppgifter för coronaspårning

Kunderna i Riksarkivets forskarsal kan, om de vill, ange sina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) till det verksamhetsställe som de besöker. Det här är en frivillig försiktighetsåtgärd. Kontaktuppgifter samlas in för att nå kunder som eventuellt exponerats för coronaviruset och vid behov lämnas de ut för coronaspårning till yrkesprofessionella inom hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifterna förstörs genast då det inte längre är nödvändigt att förvara dem för spårning av coronasmitta. De uppgifter som anges används inte för andra ändamål. 


5.5.2020: Riksarkivets kundtjänster öppnas från och med 1 juni 2020

Riksarkivets kundtjänster på verksamhetsställena öppnas från och med 1 juni 2020.

Ytterligare information: Direktör Päivi Hirvonen, Riksarkivet, 029 533 7181


8.4.2020: Riksarkivets kundtjänsterna håller stängt t.o.m. 13.5. – webbtjänsterna fungerar alltjämt

Riksarkivets verksamhetsställen har stängts för kunder på grund av coronavirusepidemin. Verksamhetsställena håller stängt minst till 13.5.2020. Stängningsbeslutet gäller fysiska besök, forskning och evenemang i Riksarkivets utrymmen.

Med stängningen strävar vi efter att bekämpa spridningen av coronavirusepidemin. Vi beklagar de olägenheter som stängningen förorsakar kunderna.

Följderna av att kundtjänsterna på verksamhetsställena ställs in

Riksarkivet tar tills vidare inte emot nya beställningar av handlingar till forskarsalarna, inte heller fjärrlånebeställningar eller ansökningar om nyttjandetillstånd som anknyter till dessa.

Beställning av handlingar till forskarsalarna och fjärrlån

Handlingar som beställts till forskarsalarna på våra verksamhetsställen returneras till magasinen. Fjärrlån som kunderna beställt returneras inte, utan lånetiden förlängs.

Webbtjänsten Astia

Under stängningen kan man inte göra nya beställningar av handlingar till forskarsalarna, fjärrlån eller ansökningar on nyttjandetillstånd via webbtjänsten Astia. I övrigt fungerar Astia på normalt sätt.

Webbtjänsterna fungerar

Riksarkivet betjänar sina kunder via webben, per e-post och per telefon. Riksarkivet strävar efter att trygga att servicen fungerar utan avbrott. Undantagsförhållandena kan dock förorsaka långsammare service. Vi säkerställer i första hand tjänster som är kritiska med tanke på medborgarnas rättsskydd och att förvaltningens verksamhet fungerar.

Vi informerar omedelbart om ändringar i tjänsterna på denna sida.

Riksarkivets kontaktuppgifter

Bekanta dig med Riksarkivets webbtjänster


17.3.2020: Riksarkivet ställer in kundtjänsterna på sina verksamhetsställen – webbtjänsterna fungerar alltjämt

Riksarkivet stänger sina verksamhetsställen för kunder fr.o.m. 17.3.2020. Verksamhetsställena håller stängt minst en månad. Stängningsbeslutet gäller fysiska besök, forskning och evenemang i Riksarkivets utrymmen.

Med stängningen strävar vi efter att bekämpa spridningen av coronavirusepidemin. Vi beklagar de olägenheter som stängningen förorsakar kunderna.

Följderna av att kundtjänsterna på verksamhetsställena ställs in

Riksarkivet tar tills vidare inte emot nya beställningar av handlingar till forskarsalarna, inte heller fjärrlånebeställningar eller ansökningar om nyttjandetillstånd som anknyter till dessa.

Beställning av handlingar till forskarsalarna och fjärrlån

Handlingar som beställts till forskarsalarna på våra verksamhetsställen returneras till magasinen. Fjärrlån som kunderna beställt returneras inte, utan lånetiden förlängs fr.o.m. 14.4. med fyra veckor.

Webbtjänsten Astia

Under stängningen kan man inte göra nya beställningar av handlingar till forskarsalarna, fjärrlån eller ansökningar on nyttjandetillstånd via webbtjänsten Astia. I övrigt fungerar Astia på normalt sätt.

Webbtjänsterna fungerar

Riksarkivet betjänar sina kunder via webben, per e-post och per telefon. Riksarkivet strävar efter att trygga att servicen fungerar utan avbrott. Undantagsförhållandena kan dock förorsaka långsammare service. Vi säkerställer i första hand tjänster som är kritiska med tanke på medborgarnas rättsskydd och att förvaltningens verksamhet fungerar.

Vi informerar omedelbart om ändringar i tjänsterna på denna sida.

Riksarkivets kontaktuppgifter

Bekanta dig med Riksarkivets webbtjänster

Ytterligare information

Direktör Juhani Tikkanen, Riksarkivet
tfn 050 4688761
e-post fornamn.efternamn(at)arkisto.fi


16.3.2020: Kundtjänsten i Riksarkivets alla verksamhetställen är stängd fr o m 17.3.2020.


16.3.2020: Kundtjänsten i Vasas verksamhetställe är stängd 17.-20.3.2020.


13.3.2020: Coronavirusepidemin – Riksarkivets åtgärder 

Riksarkivets kunder uppmanas att i första hand använda nättjänster eller att kontakta oss per telefon eller e-post för att få service.

Om Du hör till någon av riskgrupperna, har vistats utomlands under de senaste två veckorna eller i övrigt har misstankar om en eventuell virussmitta ber vi Dig att stanna hemma.

Vi påminner om god handhygien och i synnerhet om betydelsen av att tvätta händerna omsorgsfullt med tvål och att torka dem. Desinfektionsmedel finns att tillgå i Riksarkivets offentliga utrymmen. En god handhygien är ett sätt att beakta även andra personers hälsa.  

Åtgärder 13.3.2020

Verksamhetsställens öppettider

Riksarkivets verksamhetsställen i Helsingfors, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, S:t Michel, Uleåborg och Åbo följer tillsvidare normala öppettider. Samearkivet i Enare är stängt tillsvidare.

Evenemang i Riksarkivet

De flesta evenemangen i våra utrymmen inhiberas eller skjuts upp. Riksarkivet rekommenderar att möten och andra sammankomster ordnas med fjärråtkomst.

Arbetsresor

Riksarkivets personal som har rest i i områden med särskild smittorisk följer en karenstid om två veckor. För övriga utlandsresenärer är motsvarande tid 10 dagar. Riksarkivets personal reser inte utomlands under marsmånad. Resorna inom Finland ersätts med distansmöten.

Distansarbete

Personer som hör till någon riskgrupp övergår till distansarbete fram till slutet av mars. Den övriga personalen uppmanas till distansarbete i mån av möjlighet.

Tilläggsuppgifter – Riksarkivets service

Direktör Juhani Tikkanen, tel. 050 4688761

Tilläggsuppgifter - beredskap

Förvaltningsdirektör Immo Aakkula, tel. 050 5023 146