Datortekniska instruktioner för hyresgäster

Hyresgäster i Riksarkivets lokaler ska av säkerhetsskäl använda egen dator eller motsvarande utrustning och han/hon/hen ska själv ta hand om sina nätverksanslutningar. Således kan en nätverksanslutning bildas till exempel med dataanslutning till egen mobiltelefon eller en bärbar dator med mobil bredbandsanslutning (externt bredbandsmodem).

På Riksarkivets verksamhetsställe på Fredsgatan är det möjligt att använda ett för kunder ämnat trådlöst nätverk, till vilket användarkoder kan hämtas på forskarbetjäningen. På andra verksamhetsställen fungerar det trådlösa klientnätverket i regel endast i allmänna rum avsedda för kunder.

Riksarkivet erbjuder inte i hyrda lokaler en dator till förfogande för hyresgäster.

I lokaler hyrda av Riksarkivet finns en videoprojektor, som kan användas med en anordning som har en VGA visningsport. Anordningens VGA-port ansluts till en VGA-kabel, som är märkt med ett eget klistermärke.

Anordningen, som är ansluten till videoprojektorn, väljs slutligen med en kopplare.

Egna anordningar kan anslutas endast till det för kunder avsedda trådlösa nätverket. Det är inte tillåtet att ansluta egna anordningar med en nätkabel till Riksarkivets enheter.

VGA-liitäntä
VGA-gränssnitt

 

VGA-kaapeli
VGA-kabel

 

Videotykkiin liitetty laite valitaan lopuksi kytkimellä
Kolla växel