Riksarkivets ärenderegister

Riksarkivet upprätthåller ett ärenderegister över ärenden som är eller har varit under behandling och i vilket information över ärendet, dess hantering samt till ärendet härrörande handlingar registreras. Till Riksarkivet anlänt eller i Riksarkivet uppgjord handling registreras omedelbart i ärenderegistret.

Merparten, ungefär 90 % av i ärenderegistret registrerade ärenden består av begäran av upplysningar ur informationsmaterial som överförts till Riksarkivet. Ungefär 6 % av ärenden består av anhållanden av nyttjandetillstånd i anslutning till självständig forskning av åtkomstbegränsat material och de resterande ärenden som härrör till Riksarkivets lagstadgade uppgifter eller offentliga förvaltningsuppgifter.  

Begäran om upplysning över ett i Riksarkivet behandlat ärende och dess härrörande handlingar kan göras via e-post eller genom att ringa till Riksarkivets registratur.

Kontaktuppgifter