Coronavirusepidemin – Riksarkivets åtgärder

Våra kunders, personalens och de kulturhistoriskt värdefulla arkivens säkerhet är ytterst viktig för Riksarkivet. Vi informerar på Coronavirusepidemin – Riksarkivets åtgärder -sidan om våra åtgärder för att förebygga spridingen av coronaviruset.

Riksarkivets verksamhetsställena är öppna normalt, men situationen kan förändras snabbt på grund av regionala regler från hälsovårdsmyndigheter. Kontrollera alltid aktuella öppettider i förväg!

Öppettider