Coronavirusepidemin – Riksarkivets åtgärder

Våra kunders, personalens och de kulturhistoriskt värdefulla arkivens säkerhet är ytterst viktig för Riksarkivet. Vi informerar på Coronavirusepidemin – Riksarkivets åtgärder -sidan om våra åtgärder för att förebygga spridingen av coronaviruset.