Styrning av den offentliga förvaltningens dokumenthantering och arkivfunktion

Riksarkivet styr och stöder myndigheters dokumenthantering och arkivfunktion genom att ge föreskrifter, anvisningar, rekommendationer och vägledningar.

En del normer finns endast på finska.

 

Föreskrifter och anvisningar

 


*****************
 

Rekommendationer och guider (på finska)

 
 

Gallringsbeslut

Gallringsbeslut som gäller den offentliga förvaltningen (på svenska)

Gallringsbeslut som gäller den offentliga förvaltningen (på finska)

Gallringsbeslut som gäller kommuner (på svenska)

Gallringsbeslut som gäller kommuner (på finska)

Gallringsbeslut som gäller statsförvaltningen (på svenska)

Gallringsbeslut som gäller statsförvaltningen (på finska)