Sähköisen arkistoinnin palvelu

Sähköisen arkistonnin palvelun prosessikuvaus asiakkaan siirtopäätöksestä aineiston tuontiin Kansallisarkistoon, piirros.Kansallisarkisto tarjoaa valtionhallinnolle sähköisen säilyttämisen ja arkistoinnin palvelua. Turvaamme kansallisesti arvokkaan, sähköisen asiakirjallisen kulttuuriperinnön säilymisen tuleville sukupolville. Palvelu on tarkoitettu arkistolain nojalla pysyvään säilytykseen määrätyn digitaalisen aineiston siirtämiseen, säilyttämiseen ja arkistointiin. Olemme kansakuntamme sähköinen muisti.

Teemme digitaalisesta arkistoinnista mahdollisimman mutkatonta niin, että arkistoitavaksi määritellyn tiedon todistusvoimaisuus säilyy kaikissa olosuhteissa. Tässä onnistumme ainoastaan jatkuvalla yhteistyöllä. Sitoudumme siihen, että asiakkaidemme ja heidän aineistojensa tarpeet ja erityisvaatimukset tulevat aina huomioiduiksi.

Sähköisen arkistoinnin palvelu on osa arkistoinnin kokonaisuutta

Sähköisen arkistoinnin palvelun vaiheet ovat seulontapäätös, yhteydenotto Kansallisarkistoon ja siirrosta sopiminen, siirtopaketin muodostaminen ja aineiston siirto.

Sähköisen arkistoinnin palvelu on tarkoitettu valtionhallinnon organisaatioille (jatkossa ”siirtäjä”), jotka ovat sopineet palvelun käytöstä Kansallisarkiston kanssa.

Digitaalisten aineistojen siirtäminen on monipuolinen prosessi, joka päättyy, kun Kansallisarkisto on hyväksytysti vastaanottanut aineistot. Prosessi vaatii alusta loppuun saakka kaikilta osapuolilta sitoutumista.

Kun digitaalinen aineisto on onnistuneesti siirretty Sähköisen arkistoinnin palvelun kautta, se on haettavissa ASTIA-verkkopalvelusta. Tutustu ASTIA-verkkopalveluun ja sen käytön edellytyksiin. ASTIA-verkkopalvelu on uudistumassa ja toistaiseksi osa aineistoista toimitetaan asiakkaiden käytettäviksi tietopalveluprosessin mukaisesti erikseen sovitulla tavalla.

SAPA-projekti on kiinteä osa sähköisen arkistoinnin palvelua

Kehitystyön tuloksena syntyneet toiminnallisuudet tulevat asiakaskäyttöön pienellä viiveellä. Projektin etenemisestä tiedotetaan tarkemmin erikseen. Eri vaiheiden tavoitteet ja tulokset perustuvat projektin suunnitelmaan, nykytilaan ja kehitystyöhön vuoden 2022 loppuun. Kansallisarkisto pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Sähköisen arkistoinnin palvelu toteutetaan neljässä eri vaiheessa.

Jatkossa siirtokäyttöliittymä uudistuu vaiheittain. Tiedotamme merkittävimmistä uudistuksista, kun ne otetaan käyttöön palvelun puolella.

Tutustu Sähköisen arkistoinnin palvelun ja SAPA-projektin tiedotteisiin ja esittelytilaisuuksien aineistoihin:

2.9.2021 SAPA-infon aineistot

25.5.2021 Viranomaisinfon aineistot

11.12.2020 SAPA-infon aineistot

2020 Sähköisen arkistopalvelun kehittämisen ensimmäinen vaihe valmiina


Sähköisen arkistoinnin palvelu