Sähköisen arkistoinnin palvelu

Sähköisen arkistonnin palvelun prosessikuvaus asiakkaan siirtopäätöksestä aineiston tuontiin Kansallisarkistoon, piirros.

Kansallisarkisto tarjoaa valtionhallinnolle sähköisen säilyttämisen ja arkistoinnin palvelua. Turvaamme kansallisesti arvokkaan, sähköisen asiakirjallisen kulttuuriperinnön säilymisen tuleville sukupolville. Palvelu on tarkoitettu arkistolain nojalla pysyvään säilytykseen määrätyn digitaalisen aineiston siirtämiseen, säilyttämiseen ja arkistointiin. Olemme kansakuntamme sähköinen muisti.

Teemme digitaalisesta arkistoinnista mahdollisimman mutkatonta niin, että arkistoitavaksi määritellyn tiedon todistusvoimaisuus säilyy kaikissa olosuhteissa. Tässä onnistumme ainoastaan jatkuvalla yhteistyöllä. Sitoudumme siihen, että asiakkaidemme ja heidän aineistojensa tarpeet ja erityisvaatimukset tulevat aina huomioiduiksi.

Sähköisen arkistoinnin palvelu pähkinänkuoressa - katso video:

 

Sähköisen arkistoinnin palvelu on osa arkistoinnin kokonaisuutta

Sähköisen arkistoinnin palvelun vaiheet ovat seulontapäätös, yhteydenotto Kansallisarkistoon ja siirrosta sopiminen, siirtopaketin muodostaminen ja aineiston siirto.

Sähköisen arkistoinnin palvelu on tarkoitettu valtionhallinnon organisaatioille (jatkossa ”Siirtäjä”), jotka ovat sopineet palvelun käytöstä Kansallisarkiston kanssa.

Digitaalisten aineistojen siirtäminen on monipuolinen prosessi, joka päättyy, kun Kansallisarkisto on hyväksytysti vastaanottanut aineistot. Prosessi vaatii alusta loppuun saakka kaikilta osapuolilta sitoutumista.

Kun digitaalinen aineisto on onnistuneesti siirretty Sähköisen arkistoinnin palvelun kautta, se on haettavissa ASTIA-verkkopalvelusta. Tutustu ASTIA-verkkopalveluun ja sen käytön edellytyksiin. ASTIA-verkkopalvelu on uudistumassa ja toistaiseksi osa aineistoista toimitetaan asiakkaiden käytettäviksi tietopalveluprosessin mukaisesti erikseen sovitulla tavalla. 

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää digitaalisten aineistojen siirrosta? Aloita siirron suunnittelu perehtymällä verkkosivujen sisältöön ja ohjepankin materiaaleihin.

Mikäli asiasi koskee uutta aineistosiirtoa, täytä yhteydenottolomake. Lomakkeella pyydämme kertomaan muutamia tarkentavia tietoja siirrettävästä aineistosta. Muissa asioissa ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen digitaalisetsiirrot@kansallisarkisto.fi.

Huomioithan, että siirrettävällä aineistolla tulee olla voimassa oleva seulontapäätös. Mikäli seulontapäätöstä ei ole, ota yhteyttä Arvonmääritys- ja seulontapalveluun.

SAPA-projekti on kiinteä osa Sähköisen arkistoinnin palvelua

Alustakehityksen kehitystyön tuloksena syntyneet toiminnallisuudet tulevat asiakaskäyttöön pienellä viiveellä. Projektin etenemisestä tiedotetaan tarkemmin erikseen. Eri vaiheiden tavoitteet ja tulokset perustuvat projektin suunnitelmaan, nykytilaan ja kehitystyöhön vuoden 2022 loppuun. Kansallisarkisto pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

SAPA-projektin eteneminen.

Siirtokäyttöliittymä uudistuu vaiheittain. Tiedotamme merkittävimmistä uudistuksista, kun ne otetaan käyttöön palvelun puolella.

Tutustu Sähköisen arkistoinnin palvelun ja SAPA-projektin tiedotteisiin ja esittelytilaisuuksien aineistoihin täältä.


Siirrot