Sámi arkiivva materiálat

Sámevirgeoapmahaččat sirdet Sámi arkiivii báberáššebáhpáriid, maid galgá seailluhit bissovaččat. Dan lassin Sámi arkiiva váldá vuostá sámedutkamuša dáfus mearkkašahtti priváhtaolbmuid, sogaid, servviid, bálgosiid, vuođđudusaid ja fitnodagaid arkiivvaid.

Vuosttas 7 doaibmajagi áigge Sámi arkiiva lea váldán vuostá 70 priváhtaarkiivva, main oassi lea sirdon Sámi arkiivii Sámemusea Siiddas, muhto maiddái Riikkaarkiivva Helssega ja Oulu doaibmabáikkiin. Materiálat bálvalit viidát máŋggadieđalaš sámedutkamuša, muhto maiddái iežas soga, bearraša ja ruoktobáikki historjjás beroštuvvan olbmuid.

Sámi arkiivva čoakkáldagat sisttisdollet sullii 300 hildomehtera, main eanašoassi lea ordnekeahttá. Lassin Sámi arkiivvas leat valjis audiovisuálalaš materiála sihke báddehusmateriála, mat seailluhuvvojit daidda dárkkuhuvvon sierranas báddehusarkiivvas.