Rabasdoallanáiggit

Spiehkastagat rabasdoallanáiggiin

 • Allabasiin Riikkaarkiiva lea gitta ja allabasiid ruohttan rabas dii. 9–16.
 • Mihcamárruohttan Riikkaarkiiva lea gitta.
 • Eahketgohcimat joatkašuvvet čakčat vahkkus 3. Giđa 2020 eahketgochin nohká juohke doaibmabáikkis vahkkus 20.

 Helsset

 • mánnodat – bearjadat dmu 9–16
 • doaimmahat mánnodat – bearjadat dmu 13–15
 • eahketgohcin gaskavahkuin dmu 9–20
 • áššebáhpárat doaimmahuvvojit dutkiidsálii Rauhankatus gávdnomis leahkki materiálas dmu 14.30 rádjai (doaimmahanáigi eanemustá 90 minuhta)
 • Siltavuori doaibmabáikkiid materiálaid doaimmaheamit leat oktii beaivvis

Sámi arkiiva, Anár

 • mánnodat – duorastat dmu 9–16

Oulu

 • maŋŋebárga– bearjadat dmu 9–16
 • eahketgohcin duorastagain dmu 9–18
 • áššebáhpárat doaimmahuvvojit dutkiidsálii dmu 9–11 ja 12–15 gaskasaš áigge