Olahahttivuođačilgehus

Dát olahahttivuođačilgehus guoská arkisto.fi-neahttasiidduid. Riikkaarkiiva fuolaha arkisto.fi-neahttasiidduid olahahttivuođas digibálvalanlága mielde.

Siiddut leat almmustahtton jagi 2017. Olahahttivuođačilgehus lea almmustahtton 23.3.2020.

Olahahttivuođa dilli

Siiddut devdet eanaš oasis Neahttasisdoalu olahahttivuođarávvagiid 2.1 A- ja AA-dásiid gáibádusaid.

Ii - olahahtti sisdoallu

Vuorkkát

Siidduin leat ovdal 23.9.2018 almmustahtton vuorkkát, mat eai deavdde olahahttivuođagáibádusaid. Ovdal 23.9.2018 olggosaddon vuorkkáin ii eaktuduvvo digibálvalanlágas olahahttivuohta earret, juos du dárbbašan vuorkkát leat áššiiddikšuma dáfus dehálaččat.

Siidduin leat olggosaddon mearreáigge maŋŋá muhtin vuorkkát, mat eai deavdde olahahttivuođagáibádusaid. Sáhtát dárbbu mielde bivdit dáid vuorkkáid olahahtti hámis sáddemiin midjiide šleađgapoastta čujuhussii kirjaamo@arkisto.fi

Skovit

Siidduid máhcahatskovvi ja Riikkaarkiivva ođasreivviid diŋgonskovit eai deavdde olahahttivuođagáibádusaid. Skoviid gittiin eai leat nammaláhpot, mii váttásmahttá daid deavdima ruvttolohkki vehkiin. Sáhtát addit máhcahaga siidduid birra dahje diŋgot ođasreivviid sáddemiin šleađgapoastta čujuhussii kirjaamo@arkisto.fi.

Videot

Siidduin leat ovdal 23.9.2020 olggosaddon videot, main váilot tekstemat. Digibálvalanlágas ii eaktuduvvo videoid teksten, jos dat leat almmustahtton ovdal 23.9.2020.

Eará neahttabálvalusat

Siidduin leat liŋkkat Riikkaarkiivva bajásdoallan eará neahttabálvalusaide, mat eai deavdde buot osiin olahahttivuođagáibádusaid. Riikkaarkiivva eará neahttabálvalusaid guoski olahahttivuođamáhcahaga sáhtát sáddet Riikkaarkiivva girjenkantuvrii šleađgapoasttain čujuhussii kirjaamo@arkisto.fi.

Máhcahat ja oktavuođadieđut

Sáhtát veahkehit min buoridit siidduideamet olahahttivuođa. Juos fuomášit min siidduin váilevuođaid, muital dain midjiide sáddemiin máhcahaga šleađgapoasttain čujuhussii kirjaamo@arkisto.fi. Bargat buoremusa váilevuođaid divvuma várás ja vástidit máhcahahkii guovtte vahku siste.

Juos it leat duhtavaš du oažžun vástádussii dahje it oaččo vástádusa guovtte vahkus, sáhtát váldit oktavuođa Matta-Suoma guovlohálddahusvirgedoaimmahahkii. Mátta-Suoma guovlohálddahusvirgedoaimmahaga siidduin muitaluvvo, man láhkai sáhtát bargat almmuhusa mis ja man láhkai dat gieđahallo.

Gohcinvirgeoapmahačča oktavuođadieđut

Mátta-Suoma guovlohálddahusvirgedoaimmahat

Olahahttivuođa gohcima ovttadat

www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummir guovddáš 0295 016 000