Asiakirjahallinnan peruskurssi

Kurssi on tarkoitettu lähinnä julkishallinnon arkistotoimen tehtäviä päätoimisesti hoitaville henkilöille sekä asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon suorittajille.

Kurssin tavoitteena on antaa kokonaiskuva manuaalisen ja sähköisen asiakirjahallinnan perusasioista. Kurssilla käsitellään asiakirjahallinnan ja arkistotoimen sijoittumista osaksi toimintaympäristöä ja tietohallintoa sekä kuvataan tietohallinnon eri osa-alueiden väliset suhteet ja tehtävät keskeisin käsittein ja määritelmin. Kurssilla selkiytetään tiedonohjauksen suunnittelun keskeisten asiakirjatietojen hallintavälineiden merkitys ja niiden keskinäiset suhteet.

Kurssilla käsitellään pitkään ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen asianmukaisen säilyttämisen ja käsittelyn hyödyllisyys sekä arkistonmuodostajan toiminnan rationaalisuuden että asiakirjallisen kulttuuriperinnön näkökulmasta.

Peruskurssin suorittaminen edellyttää kaikkien osakokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista: lähiopetuspäivät (2 kpl) ja lähiopetuspäivien välillä verkko-opiskeluna suoritettavat välitehtävät.

Kurssille osallistunut voi hyväksytyn peruskurssin suorittamisen jälkeen hakea Kansallisarkistolta oikeutta suorittaa asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto.

Kansallisarkisto on päättänyt lopettaa asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon järjestämisen siirtymäkauden jälkeen 31.10.2022. Lisätietoa perustutkinnon lakkauttamisesta saat asiaa koskevasta tiedotteesta.

Peruskurssin voi suorittaa Kansalliarkistossa eri puolilla maata, katso tarkemmat kurssikohtaiset tiedot kurssijärjestelmästä.