Öppettider

1.12.2020–31.5.2021


Undantag i öppettider

 • Riksarkivets verksamhetsställen är stängda på allmänna helgdagar.
 • Verksamhetsställen är öppna 9-16 på helgdagsaftnar.

Helsingfors

 • verksamhetsställe är stängt på grund av coronaepidemin 1.12.2020-30.4.2021.
 • forskarsalarna på Fredsgatan tillämpar förhandsbokning
 • måndag–fredag kl. 9–16
 • expeditionen måndag–fredag kl. 13–15
 • förlängd öppettid för forskarsalen på onsdagar kl. 9–20 (Obs! Den förlängda öppettiden för forskarsalen inleds i januari vecka 2 och avslutas i maj vecka 20, ingen förlängd öppettid 12.5)
 • dokument levereras till forskarsalen från materialet på Fredsgatan till kl. 14.30 (leveranstiden är högst 90 minuter)
 • leveranser av material från filialen på Broberget sker en gång om dagen
 • leveranser av material från filialen på Regeringsgatan sker en gång om dagen från tisdag till torsdag

Samearkivet, Enare

 • måndag-torsdag kl. 9–16
 • kolla öppettider och instruktioner för bokning av forskarsal i förväg från Samearkivet

Tavastehus

 • verksamhetsställe är stängt på grund av coronaepidemin 2.12.2020-30.4.2021.
 • forskarsalarna tillämpar förhandsbokning
 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • förlängd öppettid för forskarsalen på torsdagar kl. 9–18 (Obs! Den förlängda öppettiden för forskarsalen inleds i januari vecka 2 och avslutas i maj vecka 18, ingen förlängd öppettid 1.4)
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Joensuu

 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • förlängd öppettid för forskarsalen på onsdagar kl. 9–18 (Obs! Den förlängda öppettiden för forskarsalen inleds i januari vecka 2 och avslutas i maj vecka 18)
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Jyväskylä

 • verksamhetsställe är stängt på grund av coronaepidemin till 30.4.2021
 • forskarsalarna tillämpar förhandsbokning
 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • förlängd öppettid för forskarsalen på onsdagar kl. 9–18 (Obs! Den förlängda öppettiden inleds i januari vecka 2 och avslutas i maj vecka 18)
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

S:t Michel

 • verksamhetsställe är stängt på grund av coronaepidemin till 22.4.2021
 • forskarsalen tillämpar förhandsbokning
 • tisdag–torsdag kl. 9–16
 • förlängd öppettid för forskarsalen på tisdagar kl. 9–18 (Obs! Den förlängda öppettiden för forskarsalen inleds i januari vecka 2 och avslutas i maj vecka 19)
 • dokument från materialet på Pirttiniemenkatu levereras till forskarsalen från tisdag till torsdag kl. 9–11 och 12–15
 • leveranser av material från centralarkivet till forskarsalen sker en gång om dagen på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Beställningar ska lämnas dagen innan senast kl. 14. Eventuella specialarrangemang ska överenskommas i god tid i förväg. Frågor om specialarrangemang eller andra ärenden som gäller materialen kan skickas per e-post till Riksarkivets registratorskontor: kirjaamo@arkisto.fi.

Uleåborg

 • verksamhetsställe är stängt på grund av coronaepidemin 1.12.2020-18.4.2021.
 • forskarsalarna tillämpar förhandsbokning
 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • förlängd öppettid för forskarsalen jämna veckor på torsdagar kl. 9–18 (Obs! Den förlängda öppettiden inleds i januari vecka 2 och avslutas i maj vecka 18)
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Åbo

 • verksamhetsställe är stängt på grund av coronaepidemin 9.12.2020-26.4.2021.
 • forskarsalarna tillämpar förhandsbokning
 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • förlängd öppettid för forskarsalen jämna veckor på tisdagar kl. 9–18 (Obs! Den förlängda öppettiden inleds i januari vecka 2 och avslutas i maj vecka 18)
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Vasa

 • verksamhetsställe är stängt på grund av coronaepidemin till 30.4.2021
 • forskarsalen tillämpar förhandsbokning
 • tisdag–torsdag kl. 9–16
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15