Öppettider

Öppettider på höstsäsongen 1.9–31.12.2020


Helsingfors

 • måndag–fredag kl. 9–16
 • expeditionen måndag–fredag kl. 13–15
 • förlängd öppettid för forskarsalen på onsdagar kl. 9–20 (Obs! Den förlängda öppettiden för forskarsalen inleds i september vecka 38 och avslutas i december vecka 51)
 • dokument levereras till forskarsalen från materialet på Fredsgatan till kl. 14.30 (leveranstiden är högst 90 minuter)
 • leveranser av material från filialen på Broberget sker en gång om dagen
 • leveranser av material från filialen på Regeringsgatan sker en gång om dagen från tisdag till torsdag

Samearkivet, Enare

 • måndag-torsdag kl. 9–16

Tavastehus

 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • förlängd öppettid för forskarsalen på torsdagar kl. 9–18 (Obs! Den förlängda öppettiden för forskarsalen inleds i september vecka 38 och avslutas i november vecka 48)
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Joensuu

 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • förlängd öppettid för forskarsalen på onsdagar kl. 9–18 (Obs! Den förlängda öppettiden för forskarsalen inleds i september vecka 38 och avslutas i november vecka 48)
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Jyväskylä

 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • förlängd öppettid för forskarsalen på onsdagar kl. 9–18 (Obs! Den förlängda öppettiden inleds i september vecka 38 och avslutas i november vecka 48)
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

S:t Michel

 • tisdag–torsdag kl. 9–16
 • förlängd öppettid för forskarsalen på tisdagar kl. 9–18 (Obs! Den förlängda öppettiden för forskarsalen inleds i september vecka 38 och avslutas i november vecka 48)
 • dokument från materialet på Pirttiniemenkatu levereras till forskarsalen från tisdag till torsdag kl. 9–11 och 12–15
 • leveranser av material från centralarkivet till forskarsalen sker en gång om dagen på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Beställningar ska lämnas dagen innan senast kl. 14. Eventuella specialarrangemang ska överenskommas i god tid i förväg. Frågor om specialarrangemang eller andra ärenden som gäller materialen kan skickas per e-post till Riksarkivets registratorskontor: kirjaamo@arkisto.fi.

Uleåborg

 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • förlängd öppettid för forskarsalen jämna veckor på torsdagar kl. 9–18 (Obs! Den förlängda öppettiden inleds i september vecka 38 och avslutas i november vecka 48)
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Åbo

 • tisdag–fredag kl. 9–16
 • förlängd öppettid för forskarsalen jämna veckor på tisdagar kl. 9–18 (Obs! Den förlängda öppettiden inleds i september vecka 38 och avslutas i november vecka 48)
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15

Vasa

 • tisdag–torsdag kl. 9–16
 • dokument levereras till forskarsalen kl. 9–11 och 12–15