Nyheter

19.01.2021

Forskarsalarna vid verksamhetsställena i Tavastehus, Uleåborg och Åbo tillgängliga med tidsbokning

Eftersom coronabegränsningarna fortsätter runt om i landet öppnas forskarsalarna vid Riksarkivets verksamhetsställen i Tavastehus, Uleåborg och Åbo med specialarrangemang för forskare. De begränsade öppettiderna träder i kraft tisdagen den 19 januari. Nedan finns närmare anvisningar för hur du kan göra en tidsbokning vid de olika verksamhetsställena.

Tavastehus

Riksarkivets kundservice och forskarsalar vid verksamhetsstället i Tavastehus är fortfarande stängda fram till 31 mars 2021.

Riksarkivet erbjuder dock studerande, doktorander, forskare eller andra som sysslar med regelbundet forskningsarbete möjlighet att med specialarrangemang få begränsad tillgång till användning av material i forskarsalarna i Tavastehus tisdag till fredag kl. 9–16.

Besök i forskarsalarna ska alltid bokas på förhand eftersom antalet forskarplatser har minskats och servicen som erbjuds på platsen har begränsats. Högst 10 forskare får befinna sig på platsen samtidigt.

Dessutom har rådgivningen och handledningen även för de forskare som har gjort en förhandsbokning reducerats till det absolut nödvändiga för att minimera närkontakterna bland forskarna och personalen. Under forskarsalens öppettider får andra kunder rådgivning och handledning endast på webben samt per e-post och telefon.

Om du behöver få tillgång till forskarsalstjänsterna i Tavastehus, gör så här:

  • Beställ det önskade materialet på förhand via webbtjänsten Astia . Om materialet inte kan beställas via webbtjänsten, kontakta personalen i forskarsalarna i Tavastehus och avtala om beställning och leverans av materialet (tfn 029 533 7140).
  • När du får ett meddelande om att det beställda materialet har levererats till forskarsalen, kan du boka en tid för att besöka forskarsalen per e-post på kirjaamo@arkisto.fi. Meddelandets rubrik ska vara ”bokning av forskarsalplats/verksamhetsstället i Tavastehus”.
  • Under besöket ska du följa Riksarkivets anvisningar om coronaviruset och personalens övriga anvisningar.

Riksarkivet förutsätter att de som arbetar på platsen med specialarrangemang håller säkerhetsavstånd, använder munskydd samt upprätthåller en god handhygien då de rör sig i forskarsalarna och Riksarkivets andra lokaler.

 

Uleåborg

Riksarkivets kundservice och forskarsalar vid verksamhetsstället i Uleåborg är fortfarande stängda fram till 22 mars 2021.

Riksarkivet erbjuder dock studerande, doktorander, forskare eller andra som sysslar med regelbundet forskningsarbete möjlighet att med specialarrangemang få begränsad tillgång till användning av material i forskarsalarna vid verksamhetsstället i Uleåborg tisdag till fredag kl. 9–16.

Besök i forskarsalarna ska alltid bokas på förhand eftersom antalet forskarplatser har minskats och servicen som erbjuds på platsen har begränsats. Högst 8 forskare får befinna sig på platsen samtidigt (till 7 mars). Från 8 mars högst 6 forskare får befinna sig på platsen samtidigt.

Dessutom har rådgivningen och handledningen även för forskare som har gjort en förhandsbokning reducerats till det absolut nödvändiga för att minimera närkontakterna bland forskarna och personalen. Så länge som forskarsalarna håller begränsat öppet får andra kunder rådgivning och handledning endast på webben samt per e-post och telefon.

Om du behöver få tillgång till forskarsalstjänsterna vid verksamhetsstället i Uleåborg, gör så här:

  • Beställ det önskade materialet på förhand via webbtjänsten Astia. Om materialet inte kan beställas via webbtjänsten, kontakta personalen i forskarsalarna i Uleåborg och avtala om beställning och leverans av materialet (tfn 029 533 7230).
  • När du får ett meddelande om att det beställda materialet har levererats till forskarsalen, kan du boka en tid för att besöka forskarsalen per e-post på kirjaamo@arkisto.fi. Meddelandets rubrik ska vara ”bokning av forskarsalplats/verksamhetsstället i Uleåborg”.
  • Under besöket ska du följa Riksarkivets anvisningar om coronaviruset och personalens övriga anvisningar.

Riksarkivet förutsätter att de som arbetar på platsen med specialarrangemang håller säkerhetsavstånd, använder munskydd samt upprätthåller en god handhygien då de rör sig i forskarsalarna och Riksarkivets andra lokaler.

 

Åbo

Riksarkivets kundservice och forskarsalar vid verksamhetsstället i Åbo är fortfarande stängda fram till 26 mars 2021.

Riksarkivet erbjuder dock studerande, doktorander, forskare eller andra som sysslar med regelbundet forskningsarbete möjlighet att med specialarrangemang få begränsad tillgång till användning av material i forskarsalarna i Åbo tisdag till fredag kl. 9–16.

Besök i forskarsalarna ska alltid bokas på förhand eftersom antalet forskarplatser har minskats och servicen som erbjuds på platsen har begränsats. Högst 10 forskare får befinna sig i forskarsalen samtidigt.

Dessutom har rådgivningen och handledningen även för forskare som har gjort en förhandsbokning reducerats till det absolut nödvändiga för att minimera närkontakterna bland forskarna och personalen. Så länge som forskarsalarna håller begränsat öppet får andra kunder rådgivning och handledning endast på webben samt per e-post och telefon.

Om du behöver få tillgång till forskarsalstjänsterna i Åbo, gör så här:

  • Beställ det önskade materialet på förhand via webbtjänsten Astia. Om materialet inte kan beställas via webbtjänsten, kontakta personalen i forskarsalarna i Åbo och avtala om beställning och leverans av materialet (tfn 029 533 7260).
  • När du får ett meddelande om att det beställda materialet har levererats till forskarsalen, kan du boka en tid för att besöka forskarsalen per e-post på kirjaamo@arkisto.fi. Meddelandets rubrik ska vara ”bokning av forskarsalplats/verksamhetsstället i Åbo”.
  • Under besöket ska du följa Riksarkivets anvisningar om coronaviruset och personalens övriga anvisningar.

Riksarkivet förutsätter att de som arbetar på platsen med specialarrangemang håller säkerhetsavstånd, använder munskydd samt upprätthåller en god handhygien då de rör sig i forskarsalarna och Riksarkivets andra lokaler.

 

Aktuellt >>

Framsida >>