Nyheter

12.01.2021

Forskarsalarna på Fredsgatan tillämpar förhandsbokning under fortsatta coronabegränsningar i huvudstadsregionen

Riksarkivets kundservice och forskarsalar på Fredsgatan är fortfarande stängda fram till 31 mars 2021.

Från och med måndagen 11 januari 2021 har studerande, doktorander, forskare eller andra som sysslar med regelbundet forskningsarbete dock med specialarrangemang möjlighet till begränsad användning av material i Riksarkivets forskarsalar på Fredsgatan vardagar kl. 9–16.

Besök i forskarsalarna ska alltid bokas på förhand eftersom antalet forskarplatser har minskats och servicen på platsen begränsats. Högst 10 personer får befinna sig i en forskarsal samtidigt.

Dessutom har rådgivningen och handledningen för de forskare som har gjort en förhandsbokning reducerats till det absolut nödvändiga för att minimera närkontakterna bland forskarna och personalen. Så länge som forskarsalarna håller begränsat öppet får andra kunder rådgivning och handledning endast på webben samt per e-post och telefon.

Om du behöver få tillgång till forskarsalstjänsterna på Fredsgatan, gör så här:

Riksarkivet förutsätter att de som arbetar på platsen med specialarrangemang håller säkerhetsavstånd, använder munskydd samt upprätthåller en god handhygien i forskarsalarna och Riksarkivets andra lokaler.

Aktuellt >>

Framsida >>