Hoppa till huvudinnehållet

Nyheter

15.01.2019

Finlands ordnar 100 år: Finlands ordnar

Finland har tre statliga förtjänstordnar. Av dessa är Frihetskorsets orden som instiftades under inbördeskriget 1918 den äldsta. Under själva kriget och för militära förtjänster genast efter kriget förlänades Frihetskors och Frihetsmedaljer. Det var överbefälhavaren för regeringens trupper 1918 general Gustaf Mannerheim som tog initiativet till att utdela utmärkelsetecknen. Man beslöt att upphöra med förläningen av Frihetskorsen och Frihetsmedaljerna på årsdagen av krigsutbrottet 28.1.1919 då Finlands Vita Ros’ orden instiftades. Man hade på så sätt skapat en orden för att under fredstid ha möjlighet att belöna finländska och utländska medborgare för de tjänster de gjort Finland.

Man började på nytt förläna Frihetskors och Frihetsmedaljer efter det att Finland i november 1939 råkat i krig med Sovjetunionen. Frihetskorsets ställning institutionaliserades 1940 då man inrättade en orden med ett eget kapitel. Instiftaren av orden marskalken av Finland Gustaf Mannerheim verkade som stormästare fram till sin död. Efter det har republikens president verkat som stormästare.

Gustaf Mannerheim i vinterkläder
General Gustaf Mannerheim hade en avgörande roll i utformandet av Finlands belöningssystem.

Medan andra världskriget pågick 1942 inrättades Finlands Lejons orden, vilken blev landets tredje statliga förtjänstorden. Orsaken till att denna instiftades var det ökade behovet av belöningar under kriget. Efter att kriget upphört 1945 fortsatte samtliga tre förtjänstordnar verksamheten.

Finlands Vita Ros’ orden och Finlands Lejons orden hade ett gemensamt ordenskapitel. Republikens president verkar som stormästare för alla tre ordnar och leder ordet i ordenskapitlet då han är närvarande. För övrigt är det kanslern och i dennes frånvaro vicekanslern som leder ordet. Försvarsmaktens kommendör och statssekreteraren i utrikesministeriet är under sin tjänstgöringstid medlemmar av ordenskapitlet för Finlands Vita Ros’ orden och Finlands Lejons orden. Stormästaren utnämner samtliga medlemmar i kapitlet. För beredningsarbetet och kansliets verksamhet inom Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar ansvarar ordenssekreterare. Vid Frihetskorsets ordens kansli vid huvudstaben, som sköter ordens ärenden, leds arbetet av en förbindelseofficer.


Finlands ordnar 100 år -utställningen om de statliga ordnarnas historia och nutid pågår i Riksarkivet (Fredsgatan 17, Helsingfors) 4.12.2018–20.12.2019.

Aktuell information om utställningen


Aktuellt >>

Framsida >>