Nyheter

22.12.2014

Mikrokort från fordonsregistret till Riksarkivet

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) överför mikrokorten från 1965–2007 till Riksarkivet före utgången av 2014. Mikrokorten innehåller grundläggande uppgifter om fordon samt ägare och innehavare.

Riksarkivet tar emot beställningar av fordonsregistrets uppgifter från 1965–1989 som gäller enskilda registerkort. Dessutom kan Riksarkivet utreda det första registernumret för fordon och utarbeta utredningar om fordons ägarhistorik, om uppgifterna behövs i offentligrättsligt syfte (t.ex. museiregistrering av fordon). Utredningar utarbetas inte för privata ändamål. Från och med februari 2015 kan kunderna använda fordonsregistrets mikrokort i Riksarkivet genom självbetjäning.

När det gäller dokumentinformation om fordon som har registrerats senare än 1989 ska beställningen göras hos Trafi.

I vissa fall kan en del av uppgifterna finnas både på mikrokort och i Trafis elekroniska register. I så fall lämnar Riksarkivet uppgifterna på mikrokorten enligt arkivverkets prislista och anvisar hur en beställning av uppgifter som saknas görs hos Trafi.

Mer information: överinspektör Taina Partanen, tfn 029 533 7076 (beställning av uppgifter från mikrokort), överinspektör Ville Kontinen, tfn 029 533 7044 (användning av mikrokort genom självbetjäning), överinspektör Niko Mäkinen, tfn 029 533 7066 (överföring och digitalisering av mikrokort), fornamn.efternamn@narc.fi

Aktuellt >>

Framsida >>