Nyheter

13.09.2013

Byggnadsstyrelsens dokumentmaterial tillgängligt för forskare

I Riksarkivet har man ordnat byggnadsstyrelsens dokumentmaterial från 1950–1990-talet för kundanvändning. Materialet omfattar totalt ca 265 hyllmeter. För kostnaderna för organisationsarbetet svarar Senatsfastigheter.

Till byggnadsstyrelsens uppdrag hörde att ha hand om planeringen av offentliga byggnader samt övervaka skicket hos och underhållet av det offentliga byggnadsbeståndet. Mer information om byggnadsstyrelsens uppgifter och historia finns i Arkivens Port.

Dokumentmaterialet innefattar bland annat byggnadsstyrelsens diarier, kopior på sända beslut och brev samt inkomna dokument från 1950–1990-talet.

Materialet är katalogiserat och beskrivet i förteckningen VAKKA som en del av arkivet Byggnadsstyrelsen III.

Du kan beställa dokument till Riksarkivets forskarsal på Fredsgatan i webbtjänsten Astia. En del av materialet är offentligt och för en del av materialet är användningen begränsad, varvid materialet endast kan användas i godtagbart forskningssyfte.

Aktuellt >>

Framsida >>