Näyttelymme

Koptinkielisiä käsikirjoituksia suomalaisista kokoelmista

16.6.–14.8.2020, Kansallisarkiston aula, Rauhankatu 17, Helsinki

Sana kopti juontaa juurensa arabiankieliseen sanaan qubti, jolla arabit kutsuivat paikallista egyptiläistä väestöä valloittaessaan maan 600-luvulla jaa. Termin taustalla on kreikan sana aigyptios, joka tarkoittaa egyptiläistä. Kopteiksi kutsutaan sekä varhaiskristillisen Egyptin asukkaita yleensä että nyky-Egyptin koptilaisen kirkon jäseniä.

Kansallisarkiston aulassa on 16.6.–14.8.2020 esillä käsikirjoituksia suomalaisesta Ilves-kokoelmasta, ostrakoneja Suomen Egyptologinen Seura ry:n kokoelmasta ja Kansallisarkistoon entisestä Paperimuseosta päätyneet papyrukset.

Näyttely paperin historiasta

Pysyvä näyttely, Kansallisarkiston luentosalin aula, Rauhankatu 17, Helsinki

Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab:n (KLC) aineistosta koottu näyttely esittelee paperin historiaa sekä paperin valmistukseen ja tunnistamiseen liittyvää kirjakokoelmaa.