Näyttelymme

Musketöörien aikaan – karttoja 1500- ja 1600-luvuilta

8.9.–29.10.2020, Kansallisarkiston näyttelytila, Rauhankatu 17, Helsinki

Näyttely on avoinna tiistaista torstaihin klo 11–15, pienille ryhmille sopimuksen mukaan

Kansallisarkiston Musketöörien aikaan – karttoja 1500- ja 1600-luvuilta -näyttely esittelee Timo Reenpään kokoelman Ranskaa koskevia kartta-aineistoja. Näyttely valottaa karttoja esineinä, mutta kuvaa myös kartoituksen historiaa parin vuosisadan ajalta.

Arkistojen ja vanhan kirjallisuuden historiassa innokkaat keräilijät ovat toisinaan onnistuneet pelastamaan monia, jo tuhoutuneiksi luultuja asiakirjoja ja julkaisujen osia. Yhteistyöllään yksityisten keräilijöiden kanssa Kansallisarkisto haluaa tuoda esiin näiden tekemää arvokasta työtä ja antaa myös yleisölle mahdollisuuden tutustua näihin harvoin näytteillä oleviin kokoelmiin.

Varhaisimmat Ranskasta säilyneet karttamateriaalit ovat peräisin 1400-luvun alusta. Aluksi kartat keskittyivät rannikoiden kuvaamiseen. Ranskan sisämaan karttoja alkoi ilmestyä vasta 1500-luvulla. Kansallisarkiston näyttelyssä esillä olevat kartat kuvaavat, miten kartat muuttuivat ja kehittyivät 1500-luvun alkupuolelta 1600-luvun lopulle. Samalla näyttely on hyvä osoitus siitä, miten kartat yhdistävät tieteen ja taiteen: kartta voi olla samanaikaisesti esimerkiksi merenkulussa välttämätön käyttöesine ja itsenäinen taideteos.

Ryhmävaraukset: tutkija Pertti Hakala (11.9. alkaen), pertti.hakala(a)arkisto.fi

Lisätietoja näyttelystä: kehittämispäällikkö Anne Wilenius, anne.wilenius(a)arkisto.fi


Miten arkistot puhuvat tietokirjallisuudessa? -näyttely

Tietokirjailijan käsittelyssä arkistot muuttavat käsityksiämme menneestä, ohjaavat aikaisemmin huomaamatta jääneen äärelle ja antavat äänen unohdetuille. Kansallisarkiston aulatiloihin kootussa näyttelyssä esitellään arkistoaineistoja, joita tietokirjailijat Raija Ylönen-Peltonen, Eero Haapanen ja Susan Heikkinen ovat hyödyntäneet kirjojensa lähteinä. Näyttelyyn voi tutustua 9.10. saakka.


Näyttely paperin historiasta

Pysyvä näyttely, Kansallisarkiston luentosalin aula, Rauhankatu 17, Helsinki

Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab:n (KLC) aineistosta koottu näyttely esittelee paperin historiaa sekä paperin valmistukseen ja tunnistamiseen liittyvää kirjakokoelmaa.