Nätutställningar

Riksarkivets huvudbyggnad 130 år

Riksarkivets huvudbyggnad blev färdig i oktober 1890. Läs mer om byggnaden ritad av arkitekten Gustaf Nyström i vår webbartikel.

Det Ryska Sveaborg

Hurdant var det ryska Sveaborg - Krepost Sveaborg

Fenno-judaica

Utställningen Fenno Judaica presenterar de finska judarnas historia och kultur under en tidsperiod på över 100 år med hjälp av dokument och fotografier från Finska judarnas arkiv.