Massadigitointi

Kansallisarkiston massadigitointihankkeessa valtion viranomaisten hallussa olevat pysyvästi ja pitkään säilytettävät paperiasiakirjat digitoidaan. Alkuperäiset paperiasiakirjat hävitetään digitoinnin jälkeen.

”Massadigitointi” viittaa toteutustapaan ja aineiston määrään. Hankkeessa toteutetaan noin 140 hyllykilometrin asiakirja-aineiston digitointi keskitetysti, joten se on laajuudeltaan ja tavoitteeltaan kansainvälisesti ainutlaatuinen arkistosektorilla.

Kansallisarkisto pilotoi uutta massadigitoinnin prosessia vuonna 2019. Pilotin päätyttyä marraskuussa 2019 Kansallisarkisto siirtyy asteittain massadigitoinnin tuotantovaiheeseen vuonna 2020. Lue lisää tiedotteesta

Tavoitteena täysin sähköinen toimintaympäristö

Massadigitoinnin tavoitteena on

  • edistää asiakirjatiedon parempaa saatavuutta ja käytettävyyttä.
  • vapauttaa valtion virastot paperiarkistoista ja nopeuttaa siten virastojen siirtymistä täysin sähköiseen toimintaympäristöön.
  • säästää arkistojen tilakustannuksissa virastoissa ja Kansallisarkistossa.

Vain asiakirjan säilytysmuoto muuttuu

Digitoinnissa asiakirjan tietosisältö ei häviä, vaan ainoastaan asiakirjan säilytysmuoto muuttuu paperisesta digitaaliseksi. Massadigitointi siis mahdollistaa siihen osallistuville valtionhallinnon virastoille paitsi arkistotiloista luopumisen myös tiedonhallinnan prosessien ja menetelmien uudistamisen.

Alkuperäiset paperiasiakirjat hävitetään digitoinnin jälkeen, joten Kansallisarkisto on laatinut hanketta varten vaatimusmäärittelyt paperiasiakirjojen hävittämiselle. Vaatimusmäärittelyllä varmistetaan, että kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvat viranomaisten asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot säilyvät, mikä on Kansallisarkiston lakisääteinen tehtävä.

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Mikko Eräkaski, 029 533 7234, mikko.erakaski@arkisto.fi

Ylitarkastaja, projektipäällikkö Ville Kajanne, 029 533 7030, ville.kajanne@arkisto.fi


Massadigitointi