Julkaisut

Tutustu julkaisuihimme ja tilaa sinua kiinnostavat teokset. Osa julkaisuista on verkossa vapaasti saatavilla.

Näin ostat Kansallisarkiston julkaisuja

  • Julkaisujen tilaukset voit tehdä sähköpostiosoitteeseen kirjaamo[@]arkisto.fi.
  • Julkaisuja voi ostaa myös suoraan Kansallisarkiston toimistosta (Rauhankatu 17, Helsinki) arkisin klo 13–15.
  • Kaikkiin laskutettaviin palveluihin lisätään toimitusmaksu 11,50/14,26 euroa. Hinnoittelu perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen nro 1064/2013.

Kansikuva: Suomalaisia SS-miehiä valmiina marssimaan kohti itää toukokuussa tai kesäkuun alussa 1941. Olli Wikbergin kokoelma.

Suomalaiset SS-vapaaehtoiset ja väkivaltaisuudet 1941–1943 (pdf)

Selvitys Suomalaiset SS-vapaaehtoiset ja väkivaltaisuudet 1941–1943 on valtioneuvoston kanslian tilaama ja Kansallisarkiston tekemä riippumaton arkistoselvitys. Siinä on ollut käytettävissä yli 70 Waffen SS:n Wiking-divisioonan suomalaisen vapaaehtoisen päiväkirjaa.

Selvityksessä on myös käyty läpi erittäin suuri määrä Suomessa olevia viranomais- ja yksityisarkistoja, kirjeenvaihtoa, valokuvia, sanoma- ja aikakauslehtien kirjoituksia ja artikkeleita, muistelmia sekä olemassa olevaa tutkimuskirjallisuutta. Selvityksessä on ollut käytettävissä aineistoa, jota ei ole ollut aikaisempien tutkimusten käytössä.

Pro Finlandia 4. Suomen tie itsenäisyyteen -kirjan kansi: Säätytalon koristeluja

Pro Finlandia 4. Suomen tie itsenäisyyteen

Suomen suuriruhtinaskunta sai vahvan autonomian, kun se liitettiin Venäjän yhteyteen 1809. Suomi säilytti Ruotsin vallan ajan lait, uskonnon ja kielen, mutta Venäjä tarjosi suuria mahdollisuuksia. Ne paransivat Suomen taloutta ja tarjosivat työtä kymmenille tuhansille suomalaisille. Autonomian loppuaikaa leimasi kamppailu Suomen aseman säilyttämiseksi ja levottomuuksien lisääntyminen Venäjällä.

Kansallisarkiston teossarjan neljännessä osassa tarkastellaan Suomea osana hajoavaa Venäjän keisarikuntaa. Neuvosto-Venäjä tunnusti Suomen itsenäisyyden ja sen saavuttivat myös keisarikuntaan kuuluneet Puola, Viro, Latvia ja Liettua. Jokainen niistä löysi oman tiensä suvereenina valtiona.

Suomen arkistolaitos 200 vuotta - Arkivverket i Finland 200 år -kirjan kansi: Kansallisarkiston päärakennus

Suomen arkistolaitos 200 vuotta - Arkivverket i Finland 200 år

Suomen arkistolaitos syntyi Venäjän ja Ruotsin solmiman Haminan rauhansopimuksen 1809 perusteella. Suomea koskevat aineistot tuli siirtää Ruotsista Suomen suuriruhtinaskunnan viranomaisten käyttöön. Suomen arkistolaitos syntyi 25.11.1816, jolloin Suomen senaatin yhteyteen sijoitettu arkisto sai ensimmäisen virkansa.

Senaatin arkistosta tuli vuonna 1859 yleisölle avoin valtionarkisto, joka palveli hallinnon lisäksi tutkimusta ja kansalaisia. Vuonna 1994 sen suomenkielinen nimi muuttui Kansallisarkistoksi. Toiminta laajentui 1920-luvulla valtakunnalliseksi, kun keskeisiin kaupunkeihin perustettiin maakunta-arkistoja. Vuonna 2012 saamelaisyhteisö sai Inariin oman, Kansallisarkiston alaisen Saamelaisarkiston.

Asiakirjahallinta on 1990-luvulta lähtien muuttunut sähköiseksi. Vanhoja aineistoja digitoidaan, jotta ne olisivat helpommin asiakkaiden käytettävissä. Arkistolaitoksesta on tullut sähköisen asiakirjahallinnan johtava osaaja, joka edistää uusia tapoja julkisen tiedon monipuoliseksi hyödyntämiseksi. Tässä teoksessa tarkastellaan Suomen arkistolaitoksen toimintaa 200 vuoden aikana.

Pro Finlandia 3. Suomen tie itsenäisyyteen. Finlands väg till självständighet-kirjan kansi:Peukaloisen retket villihanhien seurassa.

Pro Finlandia 3. Suomen tie itsenäisyyteen

Suomi kulki omaa tietään tultuaan vuonna 1809 liitetyksi autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjän keisarikuntaan. Samaan aikaan syveni kuitenkin myös ymmärrys niistä tekijöistä, jotka yhdistivät Suomea Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin. Lait ja oikeusjärjestelmä, luterilainen usko, kulttuuri ja tiede sekä ruotsin kieli loivat luontevan pohjan yhteyksille. Kansallisarkiston teossarjan kolmannessa osassa tarkastellaan pohjoismaisten suhteiden vaikutusta Suomen itsenäistymiskehitykseen. Skandinavismi, uudistuva kulttuuriajattelu, pohjoismainen sosiaalidemokratia ja monipuolinen järjestötason yhteistyö muokkasivat yhteiskuntia ja vahvistivat niiden välisiä siteitä.

Henkilö- ja sukuvaakunat Suomessa -kirjan kansi: Yhdeksän sukuvakunaa.

Henkilö- ja sukuvaakunat Suomessa

Heraldiikan ja vaakunatutkimuksen perusteos tarkastelee vaakunoiden käyttöä ja kehitystä aina 1200-luvun sineteistä moderneihin porvarisvaakunoihin. Teos tarjoaa paitsi uusinta tietoa Suomessa käytetyistä henkilö- ja sukuvaakunoista myös uusia näkökulmia niiden tutkimukseen niin historian, taidehistorian, arkeologian kuin genealogiankin aloilta. Erilaisia lähestymistapoja esitellessään se toimii myös metodioppaana. Kirjassa on värikuvat yli 300 vaakunasta, ja se sisältää sanaston ja englanninkieliset tiivistelmät artikkeleista.

Teoksen aihepiirin kirjo ulottuu Turun linnanpäällikkö Lyder van Kyrenin vaakunasinetistä jalkaväenkenraali Aarne Sihvon vaakunaan, Fleming-suvun vaakunan legendaarisesta alkuperästä Ramsay-suvun vaakunan skotlantilaisiin juuriin ja Mannerheim-sukujen vaakunoiden syntyvaiheista presidentti Tarja Halosen vaakunaan.

Nikolai Gerard. Suomen unohdettu kenraalikuvernööri. Kirjan kansi: Nikolai Gerardin muotokuva

Nikolai Gerard – Suomen unohdettu kenraalikuvernööri

Vain harva suomalainen tietää, kuka oli Nikolai Gerard. Hänen virkakautensa Suomen kenraalikuvernöörinä kesti vain runsaat kaksi vuotta, joulukuusta 1905 helmikuuhun 1908. Tuo aika oli myrskyisä Suomen historiassa. Gerard suhtautui myönteisesti Suomen autonomiaan ja puolusti sitä Venäjällä voimistuneita valtapyrkimyksiä vastaan. Siksi hänet lopulta siirrettiin syrjään tehtävästään.

Kenraalikuvernööri Gerardin aikana Suomessa toteutettiin kansainvälisesti radikaali eduskuntauudistus 1906–1907. Häntä työllistivät myös Viaporin kapina 1906 ja kärjistyvät yhteiskunnalliset vastakkaisuudet.

Nikolai Gerard kirjoitti yli sadan sivun laajuiset muistelmat ajastaan Suomen kenraalikuvernöörinä. Ne jäivät kuitenkin julkaisematta. Tämä teos kertoo nyt yli sadan vuoden kuluttua kenraalikuvernööri Gerardin oman näkemyksen Suomen tärkeistä vuosista 1905–1908.