Haku

06.05.2013

Lääninhallitusten ja muiden aluehallinnon viranomaisten aineistoja tutkimuksen käyttöön ALKU-hankkeen myötä

Vuonna 2011 käynnistyneen aluehallintoviranomaisten arkistojen seulonta- ja järjestämishankkeen (ALKU-hanke) tuloksena arkistolaitokseen on tähän mennessä siirretty noin 2 500 hyllymetriä aluehallinnon viranomaisten edeltäjäorganisaatioiden pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja. Vuoden 2012 aikana järjestetyt ja arkistolaitoksen haltuun siirretyt aineistot (noin 1 500 hyllymetriä) on saatettu tutkijoiden käyttöön kuluvan vuoden alkupuolella.

Hanke jatkuu kuluvana vuonna Vaasan, Jyväskylän, Hämeenlinnan, Turun, Mikkelin ja Oulun maakunta-arkistojen alueilla, kun maakunta-arkistoissa järjestetään paikallisten aluehallinnon viranomaisten (aluehallintovirastot ja ELY-keskukset) edeltäjäorganisaatioiden aineistoja. Tänä vuonna järjestettävät aineistot tulevat tutkimuksen käyttöön viimeistään vuoden 2014 alkuun mennessä. Hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka.

ALKU-hankkeen rahoituksesta vastaavat valtiovarainministeriö (aluehallintovirastot) ja työ- ja elinkeinoministeriö (ELY-keskukset). Arkistolaitos vastaa hankkeen toteutuksesta, ohjaamisesta ja projektinhallinnasta.  Myös aluehallinnon viranomaiset ovat osoittaneet omia voimavaroja hankkeeseen.

Tähän mennessä järjestettyjen ja arkistolaitoksen haltuun siirrettyjen aluehallintovirastojen edeltäjien arkistojen joukossa on mm. lääninhallitusten lääninoikeuksien, yleisten osastojen, lääninkonttorien, kouluosastojen, sosiaali- ja terveysosastojen asiakirja-aineistoja. ELY-keskusten edeltäjäorganisaatioiden siirrettyihin arkistoihin sisältyy puolestaan mm. asutus-, maatalous- ja maaseutuelinkeinopiirien, teollisuuspiirien ja KTM yrityspalvelujen piiritoimistojen, maanviljelysinsinööripiirien ja vesipiirien sekä työvoimapiirien aineistoja.


Lisätietoja ALKU-hankkeesta: ylitarkastaja Jani Karell, Kansallisarkisto, puh. 050 300 3019, etunimi.sukunimi@narc.fi