Uutiset

03.12.2018

Kotiseutuhistoriaa ja kohtaamisia palkitun EU-hankkeen saldona

Vuonna 2014 alkanut Luova Eurooppa –ohjelmaan kuuluva Community as Opportunity (CO:OP) –hanke on päättynyt. Sen tavoitteena on ollut yksityisten hallussa olevien arkistoaineistojen digitointi ja saatavuuden parantaminen, arkistopedagogisen osaamisen kehittäminen ja digitointiin liittyvä tekninen kehittäminen. Projektiin on osallistunut 17 arkistoa ja yliopistoa 11 Euroopan maasta. Suomesta mukana on ollut Kansallisarkisto.

Icarus-seminaarin osallistujia vanhassa tutkijasalissa
Kesäkuussa 2018 Kansallisarkistossa Helsingissä järjestettiin ICARUS-verkoston
ja CO:OP-hankkeen tapaaminen, jonka teemana oli "Bringing Cultural Heritage Out from the Archives".

 

Hanke tuotti Suomeen kaikkiaan 13 topoteekkia, joista yhdeksän on jo avautunut. Avautuneet topoteekit ovat:

Suomen topoteekeissa on julkaistu jo noin 5000 kotiseutuhistorian kuvaa, asiakirjaa, äänitallennetta ja videota. Aineiston määrä kasvaa tällä hetkellä lähes päivittäin. Topoteekkien määrän odotetaan jatkossa kasvavan sekä Suomen että Euroopan tasolla.

Uusia yleisöjä tavoitettiin

Arkistopedagogisten taitojen lisäämiseen tähdännyt Seikkailuja arkistossa –työpaketti tuotti Kansallisarkistolle osaamista eri-ikäisten nuorisoryhmien kanssa työskentelystä. Nuorimmat hankkeen puitteissa Kansallisarkistossa vierailleet ryhmät olivat 6-vuotiaita esikoululaisia ja varttuneimmat noin 20-vuotiaita opiskelijoita. Nuorimpien kanssa tehtiin lyhyitä ensitutustumisia arkistoon, lukiolaisten kanssa järjestettiin työpajoja eri teemoihin liittyvien aineistojen parissa. Vierailuista kuvatut videot löytyvät Kansallisarkiston Youtube-tililtä osoitteesta www.arkisto.fi/youtube. Kaikki projektissa tuotetut videot ovat nähtävillä CO:OP-projektin Youtube-kanavalla.

Suunnannäyttäjä-palkinto

Hankkeen kolmannen kärjen eli digitoidun aineiston käytettävyyden kehittämisen osalta Kansallisarkistossa tuotettiin englanninkielinen formaattiselvitys. Se pureutuu siihen, mitä tiedostoformaatteja tulisi käyttää kun digitaaliseen objektiin liittyy perinteistä (henkilökunnan tuottamaa), koneellisesti tuotettua ja sosiaalista metadataa. Selvitys on CC BY –lisensoitu ja sen voi ladata osoitteesta www.arkisto.fi/formaattiselvitys.

Community as Opportunity –hanke palkittiin Väestörekisterikeskuksen kesällä järjestämässä Suunnannäyttäjät-kilpailussa esimerkillisestä toiminnasta julkisen sektorin digitalisaation Suunnannäyttäjänä.

Kiitosten aika

Kiitokset kaikille hankkeen parissa vuosien kuluessa työskennelleille! Kiitos myös topoteekkeja avanneille yhteisöille, Kansallisarkistossa vierailleille ryhmille, hankkeen edistymistä seuranneille, formaattiselvitykseen tutustuneille sekä hankkeen kotimaisille yhteistyökumppaneille Arkistoyhdistys ry:lle, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKille sekä Suomi 100 –organisaatiolle. Erityiskiitos hankkeen rahoittajalle Luova Eurooppa –ohjelmalle!

Saimme yhdessä hyviä tuloksia ja uusia käytänteitä aikaan. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin kulttuuriperinnön esille tuomisen, käytettävyyden ja saatavuuden edistämiseksi.

Tomi Ahoranta
kehittämispäällikkö, CO:OP-hankkeen projektipäällikkö Kansallisarkistossa

Markku Mäenpää
erityisasiantuntija