Maistraattien asiakirjojen pysyvä säilytys 2000

Arkistolaitoksen päätös 15.5.2000 (KA S 2/00).
Päätös ja hakemusasiakirjat. (PDF-muodossa)