Valtioneuvoston Hankerekisteriin merkittyjen asiakirjojen ja Hankerekisterin arkistoraporttien pysyvä säilytys 2008

Arkistolaitoksen päätös 29.1.2008 (KA 2181/431/2007).
Päätös, hakemuskirje, arkistointiohje ja raporttimuistio (PDF-muodossa)