Grundkurs i dokumenthantering

Grundkursen i dokumenthantering är främst avsedd för dem som sköter den offentliga förvaltningens arkivuppgifter som huvudsyssla och dem som ska avlägga grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion.