Vår bibliotek betjänar

Riksarkivets bibliotekens samlingar betjänar Riksarkivets kunder i behov av information i olika tjänsteuppdrag. Riksarkivets bibliotek fungerar också som nationellt, vetenskapligt specialbibliotek inom arkivvetenskap och heraldik. Samlingarna omfattar för närvarande ca 340 000 inhemsk och utländsk litteratur och cirka 200 periodiska publikationer på olika språk. 

Riksarkivets bibliotek beviljar inte hemlån. Fjärrlån beviljas i begränsad utsträckning. Mot avgift kan man vid behov få fotokopior.

Bibliotekens samlingar

  • inhemsk och utländsk litteratur med relevans för arkivverksamheten, dokumentförvaltningen och användningen av arkiv
  • forskningslitteratur i historia
  • tidskrifter, periodiska publikationer och annat biblioteksmaterial
  • litteratur som hänför sig till sigillografi och heraldik
  • specialsamlingar av lokalt kulturhistoriskt värde.

Samlingarna har blivit katalogiserad i Finna

Samlingarna i Riksarkivets bibliotek har blivit katalogiserad i Finna. Allt material som har katalogiserats i Finna ingår också i de finska bibliotekens gemensamma databas samkatalog Melinda som en del av materialutbudet i det nationella biblioteksnätverket. Finna och databasen Melinda kan användas fritt via internet. Riksarkivets kundterminaler har tillgång till Finna och Melinda samt de övriga öppna samkataloger som ingår i Linnea2-nätverket.