Webbtjänster och databaser

SA_tunnukset_SV_punainen_ympyra_RGB (1)Våra webbtjänster och databaser betjänar dig i ditt sökande av information

Webbtjänsten Astia
Sök och beställ material till forskarsalen eller begär dokument och information.

Sök i finska domböcker
Sök och bläddra anmälningsärenden i renoverade domböcker från 1810-1870-talen.

Digitalarkivet
Du hittar Riksarkivets digitaliserade dokument här. Du kan också följa utvecklingen av digitaliseringen på våra webbsidor.

Arkivens Portti
Vår användartjänst ger dig råd och tips om användningen av material. Du kan söka information enligt ämne eller material, bekanta dig med personhistoriska källor eller instruktioner för användning av material.

Finska domböcker
Sök och bläddra anmälningsärenden i renoverade domböcker från 1810-1870-talen. Tjänsten är tillgänglig för testanvändning i september 2020.

Arkivregistret Aarre (på finska)
Information främst om försvarsmaktens och försvarsförvaltningens material samt material i samband med försvaret i privata arkiv, som finns på Riksarkivet.

Arkivdatabasen VAKKA
Användningen av arkivdatabasen VAKKA har upphörts 7.4.2020.

Kartregistret (på finska)
Användningen av arkivdatabasen VAKKA och dess kartregistret har upphörts 7.4.2020.

Finna
Skatterna i finska arkiv, bibliotek och museer med samma sök.

Släktrelaterat

Arkistojen Portti

Karelen-databasen (på finska)
Databasen innehåller kyrkoböckerna från det överlämnade Karelens område från år 1600 och framåt.

Generalregistret över bosättningen i Finland (på finska)
Källinformation om bosättningen grupperad efter kommun, årligen progressivt.

Krigsrelaterade

Stamkort

Ett stamkort är ett dokument som utarbetats för alla som tjänstgjort inom försvaret. Stamkortet innehåller information om tjänstgöringen från deltagande i uppbåd fram till att personen hemförlovats, stupat eller gått i pension.

Arkistojen Portti

Arkivregistret Aarre (på finska)
Information främst om försvarsmaktens och försvarsförvaltningens material samt material i samband med försvaret i privata arkiv, som finns på Riksarkivet.

Krigsdödade i Finland 1914– 1922
Databas om personer som blivit dödade i krigsförhållanden (under åren) 1914–22. Databasen upptar uppgifter om 39 550 krigsdöda, av vilka cirka 93 % miste livet under 1918 års krig och dess efterspel.

Omkomna i Finlands krig 1939–1945
Databasen om personer som omkommit i finländska krig (under åren) 1939–1945 upptar uppgifter om 95 000 krigsdöda finländare och utlänningar som tjänstgjort i Finland.

Finland, krigsfångarna och personutlämningarna
Databas om omkomna sovjetiska krigsfångar 1941–44 samt döda i civila läger 1941–44.

Rysslandsrelaterade

Documenta Carelica (på finska)
Portalen möjliggör användning av den forna Ladoga-Karelens och nuvarande Ryska Karelen-regionens forskningsmaterial för vetenskapliga och andra forskningsändamål.

Novgorod-Finland (på finska)
Information om Novgorod-regionens statsarkivs verksamhet, presentation av material som förvaras i Ryska statens arkiv för gamla handlingar (RGADA) och har anslutning till portalens tema samt länklista över informationskällor på nätet och vetenskaplig sökdata, som möjliggör snabb datahämtning om Novgorod-regionens och Finlands historia.

Det ryska Sveaborg
Sjöfästningen Sveaborg utanför Helsingfors började byggas år 1748 under den svenska tiden. Fästningen, som fick namnet Sveaborg, kapitulerade i maj 1808 för de ryska trupperna. Den ryska tiden på fästningen varade till 1918. Hurdant var det ryska Sveaborg – Krepost Sveaborg? Bekanta dig med Sveaborgs webbutställning som delvis har genomförts med dokument från Riksarkivet.

Övriga

Diplomatarium Fennicum
En förnyad databas om Finlands medeltida dokumentkällor.

Europeana Heraldica
I Europeana Heraldica-databasen har man samlat heraldik som är särskilt betydelsefull för Finlands historia. Materialiet omfattar totalt 8 000 vapen och heraldiska sigill. Dessutom finns det cirka 500 sigill som inte räknas som heraldiska i databasen. Tjänsten innehåller cirka 5 600 olika vapenförekomster.

Arkivet för romerna i Finland − Finitiko kaalengo arkiivos
Ett arkiv som inrättats av Finska Litteratursällskapet och Riksarkivet tillsammans med Delegationen för romska ärenden. Arkivet utökar sina samlingar och bildar nätverk internationellt. Arkivet är ett resultat av projektet Romernas kulturarv: arkivering, uppskattning och forskning (2016–2018).

Pappershistoriska databasen (på finska)
Pappershistoriska databasen är avsedd för dokumentering och klassificering av historiska, främst finska handgjorda papper.

Archives Portal Europe
Archives Portal Europe ger tillgång till information om arkivmaterial från olika europeiska länder.