Yksityisarkistojen neuvottelukunta

Kansallisarkiston yhteydessä toimii yksityisarkistojen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää yksityisiin asiakirjoihin ja niihin sisältyviin tietoihin kohdistuvan arkistotoiminnan koordinointia ja yhteistyötä. Neuvottelukunnan jäsenet nimittää ja toimikaudesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kokoonpano 31.12.2019 saakka

 • Puheenjohtaja: johtaja Vuokko Joki, Kansallisarkisto
 • Varapuheenjohtaja: pääsihteeri Tuomas M.S. Lehtonen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry
 • Sihteeri: ylitarkastaja Kenth Sjöblom, Kansallisarkisto

Jäsenet

 • Arkistonjohtaja Arto Alajoutsijärvi, Toimihenkilöarkisto (Yksityiset keskusarkistot ry)
 • Museonjohtaja Kimmo Antila, Postimuseo, Tampere (Suomen Museoliitto ry)
 • Arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto (Arkistoyhdistys ry)
 • Arkistonjohtaja Marita Jalkanen, Kansan Arkisto (Yksityiset keskusarkistot ry)
 • Arkistonjohtaja Lena Karhu, Svenska centralarkivet  (Yksityiset keskusarkistot ry)
 • Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtaja Helena Laaksonen, Tampereen yliopisto (Suomen yliopistot Unifi ry)
 • Dosentti Maarit Leskelä-Kärki, Turun yliopisto (Suomen Historiallinen Seura)
 • Palvelusuunnittelija Piia Naukkarinen, Kansalliskirjasto
 • Johtava lakimies Petri Rintamäki, Itä-Suomen yliopisto (Suomen yliopistot Unifi ry)
 • Filosofian tohtori, tutkija  Aapo Roselius (Historiska Föreningen rf )
 • Filosofian maisteri Tuula Salo (Suomen Kotiseutuliitto)