Rådgivning och konsultation i elektronisk förvaring och dokumentförvaltning inom den offentliga förvaltningen

Riksarkivet erbjuder organisationer inom den offentliga förvaltningen rådgivning, handledning och konsultation i digital förvaring och dokumenthantering. Syftet med tjänsterna är att utveckla den digital verksamhetsmiljön och att främja tjänster som stöder varaktig digital förvaring.

Bekanta dig med våra guider

  • AMS-guiden - Webbguiden är avsedd att stöda skapandet och upprätthållandet av en arkivbildningsplan och att fungera som ett verktyg i anknytning till detta.
  • Guide för kommunal dokumentförvaltnig- Riksarkivets guide för kommunal dokumentförvaltning.

Information om tjänsten

  • Mottagare av tjänster ska vara organisationer inom den offentliga förvaltningen eller organisationer som handhar offentliga uppgifter.
  • Allmän rådgivning och handledning är inte avgiftsbelagd.
  • Omfattande handledning betraktas som konsultation och är alltid avgiftsbelagd. Gällande priser framgår av Riksarkivets prislista som finns på Riksarkivets webbplats.

Kontakta Riksarkivets

  • registratorskontor (kirjaamo@arkisto.fi) eller

  • central (0295 33 7000), som vidarebefordrar förfrågningarna till en sakkunnig.

Ytterligare information

SÄHKE2 (finns endast på finska)