Verkkopalvelut ja tietokannat

Verkkopalvelut

Kansallisarkiston verkkopalveluiden avulla pääset tutustumaan Kansallisarkiston aineistoihin sekä verkossa että paikan päällä.

Astia-verkkopalvelu

Hae ja tilaa aineistoa tutkijasaliin tai tee asiakirja- ja tietopyyntöjä.

Astia-palvelu uudistuu! Uudessa Astiassa voit jo tällä hetkellä hakea ja tarkastella Kansallisarkiston julkisia digitaalisia tietoaineistoja sekä hakea ja selata Kansallisarkistossa säilytettävien aineistojen julkisia kuvailutietoja.

Tuomiokirjahaku

Käsinkirjoitetun tekstin automaattista tunnistusta hyödyntävä verkkopalvelu, jolla voit tehdä hakuja 1800-luvun tuomiokirjojen sisältöön. Tuomiokirjahaku sisältää jo yli kaksi miljoonaa sivua sekä ilmoitus- että varsinaisasioiden pöytäkirjoja, joista löydät tietoja niin maatiloista, ihmiskohtaloista kuin rikoksistakin. Tutustu myös palvelun ohjevideoihin.

Arkistojen Portti

Arkistojen Portista saat neuvoja ja vinkkejä aineistojen käyttöön. Voit etsiä tietoa aiheen tai aineiston perusteella sekä tutustua arkistonmuodostajiin, henkilöhistoriallisiin lähteisiin tai aineistojen käytön ohjeisiin. Portin suosittuja ohjesisältöjä ovat esimerkiksi sukututkimuksen aloittaminen, sukututkimuksen peruslähteet, mikrofilmi- ja korttiluettelot sekä tietoa pitäjänkartastosta.

Digitaaliarkisto

Pääset tarkastelemaan Kansallisarkiston digitoituja asiakirjoja täältä. Voit myös seurata digitoinnin etenemistä sivuillamme.

VAKKA-arkistotietokanta

Kansallisarkiston kokoelmatietokanta, jonka avulla voit etsiä ja paikantaa kaipaamiasi aineistoja. Luettelotietojen lisäksi Vakka sisältää arkistoaineistojen kuvailutietoja. Huomioithan, että aineistojen tilaaminen on kuitenkin tehtävä Astian kautta. Vakasta löydät lisäksi erityisen karttahaun, joka kohdistuu Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelmiin.

Aarre

Tietoja Kansallisarkistossa olevista, pääasiassa puolustusvoimien ja puolustushallinnon aineistoista sekä maanpuolustukseen liittyvien yksityisarkistojen aineistoista.

Tietokannat

Kansallisarkiston tietokannoista löydät valmiiksi koottuja tietoja erilaisiin historiallisiin teemoihin liittyen.

Sotasampo

Sotasampo mahdollistaa toisen maailmansodan tutkimisen erilaisten toisiinsa linkitettyjen sovellusten avulla. Sotasammossa voit hakea, selata ja visualisoida laajoja tietoaineistoja Suomesta toisessa maailmansodassa, ja tutkia esimerkiksi sodassa taistelleiden sukulaistesi vaiheita talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa. Yhtenä palvelun ydinaineistoista toimii Kansallisarkiston tietokanta Suomen sodissa menehtyneet 1939–1945, joka sisältää tietoja lähes 95 000 viime sotien aikana puolustusvoimien palveluksessa menehtyneestä suomalaisesta ja Suomessa palvelleesta ulkomaalaisesta.

Sotasurmasampo 1914–1922

Sotasurmasampo 1914–1922 on verkkotietokanta, jossa voit tutustua Suomeen liittyviin sotatapahtumiin vuosina 1914–1922. Sampo sisältää tiedot kaikkiaan 41 522 henkilöstä, ja sammon tietoja korjataan tutkimuksen edetessä. Sotasurmasampo pohjautuu paljolti Kansallisarkiston Suomen sotasurmat 1914–1922 -tietokantaan, johon on koottu tietoja 39 550 sotaoloissa 1914-1922 surmansa saaneesta henkilöstä. Heistä 93 % menehtyi vuoden 1918 sodan sotatoimien ja jälkitapahtumien yhteydessä. Tietoihin voi tutustua esimerkiksi erilaisten visualisointityökalujen avulla.

Sotamuistosampo

Sotamuistosampo-portaali sisältää 200 veteraanin haastattelut, joita on rikastettu tarjoamalla käyttäjälle siihen liittyviä lisätietoja, esimerkiksi karttoja sekä linkkejä henkilöitä ja joukko-osastoja koskeviin lisätietoihin Sotasampo-palvelussa. Portaalissa on myös mahdollista tehdä hakuja videoaineistojen sisällä.

Diplomatarium Fennicum

Tietokanta Suomen keskiaikaisista asiakirjalähteistä. Palvelu sisältää aineistoa 800-luvulta vuoteen 1530 saakka, ja tekstikorpukseen kuuluu noin 6850 asiakirjaa tai tekstikatkelmaa.

Europeana Heraldica

Kansallisarkiston heraldisessa tietokannassa voit tutustua Suomen historiaan liittyviin vaakunoihin ja sinetteihin. Tietokanta sisältää yhteensä 8000 vaakunaa ja heraldista sinettiä sekä 500 kappaletta ei-heraldisiksi luokiteltavia sinettejä. Erilaisia vaakunoiden ilmentymiä tietokannasta löytyy noin 5600 kappaletta. Tutustu myös palvelun ohjevideoon sekä HERO – Heraldiikan ontologia -sanastoon.

Karjala-tietokanta

Karjala-tietokantaan on tallennettu luovutetun Karjalan seurakuntien kirkonkirjoista koottuja henkilötietoja 1600-luvulta alkaen. Nimi- ja asuinpaikkatietojen lisäksi voit etsiä tietoa esimerkiksi yksittäisten henkilöiden lukutaidosta, ammateista tai kuolinsyistä. Tietokanta sisältää yli 10 miljoonaa henkilötietuetta.

Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset

Tietokanta sisältää tietoja Suomessa talvi- ja jatkosodan (1939–1940 sekä 1941–1944) aikana kuolleista neuvostosotavangeista sekä Itä-Karjalan siviilileireillä 1941–1944 kuolleista. Tietokannassa on lisäksi luettelot Lapin sodan (1945) aikana kuolleista saksalaisista sotavangeista sekä Miehikkälän siviilileireillä jatkosodan aikana kuolleista henkilöistä.

Verkkoportaalit

Portaalien avulla löydät tutkimustasi tai selvitystyötäsi tukevia tietoja ja aineistoja.

Documenta Carelica

Portaali mahdollistaa entisen Laatokan Karjalan alueen ja nykyisen Venäjän Karjalan alueen tutkimusaineistojen käytön tieteellisiin ja muihin tutkimuksellisiin tarkoituksiin.

Novgorod-Finland

Portaalista löydät tietoa Novgorodin alueen valtionarkiston toiminnasta, Venäjän valtion vanhojen asiakirjojen arkistossa (RGADA) säilytettävien, portaalin aihetta koskevien aineistojen esittelyn sekä verkkotietolähteiden linkkiluettelon. Palvelu sisältää lisäksi tieteellisen hakuaineiston, jonka avulla voit tehdä nopeita tiedonhakuja Novgorodin alueen ja Suomen historiasta.

Euroopan arkistoportaali

Euroopan arkistoportaali tarjoaa pääsyn aineistoihin, jotka ovat peräisin eri Euroopan maiden arkistoista. Tutustu yli seitsemäntuhannen arkistoinstituution tarjoamaan liki 300 miljoonan arkistoyksikön kokoelmaan!

Muut verkkopalvelut

Suomen romanien arkisto – Finitiko kaalengo arkiivos

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kansallisarkiston yhdessä Romaniasiain neuvottelukunnan kanssa perustama, kokoelmiaan kartuttava ja kansainvälisesti verkottunut arkisto. 

Finna

Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet yhdellä haulla.