Verkkopalvelut ja tietokannat

Verkkopalvelumme ja tietokantamme palvelevat sinua etsimäsi tiedon haussa

Astia-verkkopalvelu
Hae ja tilaa aineistoa tutkijasaliin tai tee asiakirja- ja tietopyyntöjä.

Digitaaliarkisto
Löydät Kansallisarkiston digitoidut asiakirjat täältä. Voit myös seurata digitoinnin etenemistä sivuillamme.

Arkistojen Portti
Käyttäjäpalvelustamme saat neuvoja ja vinkkejä aineistojen käyttöön. Voit etsiä tietoa aiheen tai aineiston perusteella, tutustua henkilöhistoriallisiin lähteisiin tai aineistojen käytön ohjeisiin. 

VAKKA-arkistotietokanta
Kansallisarkiston arkistoaineistojen luettelo- ja kuvailutiedot sisältävä kokoelmatietokanta.

Aarre-arkistorekisteri
Tietoja Kansallisarkistossa olevista, pääasiassa puolustusvoimien ja puolustushallinnon aineistoista sekä maanpuolustukseen liittyvien yksityisarkistojen aineistoista.

Karttarekisteri
Kansallisarkiston VAKKA-tietokannasta löytyvät kartat ja piirustukset.

Finna
Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet samalla haulla.

Erkki
Erikoiskirjastojen tietokanta. Löydä Kansallisarkiston kokoelmista arkistoalaa, asiakirjahallintoa ja arkistojen käyttöä tukevaa kirjallisuutta sekä historia-alaan, heraldiikkaan ja sigillografiaan liittyvää kirjallisuutta. Erkki on käytettävissä hakupalvelu Finnassa.

Sukuun liittyvät

Arkistojen Portti

Karjala-tietokanta
Tietokanta sisältää luovutetun Karjalan alueen kirkonkirjat 1600-luvulta alkaen.

Suomen asutuksen yleisluettelo
Pitäjittäin ryhmiteltyjä ja vuosittain eteneviä asutusta koskevia lähdetietoja.

Sotaan liittyvät

Kantakortti

Kantakortti on jokaisesta puolustusvoimissa palvelusta suorittaneesta laadittu asiakirja, joka sisältää tiedot hänen palveluksestaan puolustusvoimissa kutsuntoihin osallistumisesta joko kotiuttamiseen, kaatumiseen tai eläkkeelle jäämiseen saakka.

Arkistojen Portti

Aarre-arkistorekisteri
Tietoja Kansallisarkistossa olevista, pääasiassa puolustusvoimien ja puolustushallinnon aineistoista sekä maanpuolustukseen liittyvien yksityisarkistojen aineistoista.

Suomen sotasurmat 1914–1922
Tietokanta vuosina 1914–22 sotaoloissa surmansa saaneista. Nimitiedosto käsittää 39 550 surmansa saanutta, joista noin 93 % menehtyi vuoden 1918 sodan sotatoimien ja jälkitapahtumien yhteydessä.

Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet
Tietokanta Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneistä sisältää tietoja lähes 95 000 viime sotien aikana puolustusvoimien palveluksessa menehtyneestä suomalaisista ja Suomessa palvelleista ulkomaalaisista.

Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset
Tietokanta Suomessa jatkosodan 1941–44 aikana kuolleista neuvostosotavangeista ja Itä-Karjalan siviilileireillä 1941–44 kuolleista.

Sotasampo
Sotasampo mahdollistaa toisen maailmansodan tutkimisen erilaisten toisiinsa linkitettyjen sovellusten avulla. Sotasammon avulla voit hakea, selata ja visualisoida laajoja tietoaineistoja Suomesta toisessa maailmansodassa, ja tutkia esimerkiksi sodassa taistelleiden sukulaistesi vaiheita talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa.

Sotasurmasampo 1914-1922
Sotasurmasampo 1914-1922 on Suomeen liittyviin sotatapahtumiin vuosina 1914-1922 keskittynyt semanttinen portaali. Sivuston keskeisin aineisto on Kansallisarkiston Suomen sotasurmat 1914-1922 -tietokanta. Tietokanta sisältää tietoa yli 40 000 henkilöstä.

Venäjään liittyvät

Documenta Carelica
Portaali mahdollistaa entisen Laatokan Karjalan alueen ja nykyisen Venäjän Karjalan alueen tutkimusaineistojen käytön tieteellisiin ja muihin tutkimuksellisiin tarkoituksiin.

Novgorod-Finland
Tietoa Novgorodin alueen valtionarkiston toiminnasta, Venäjän valtion vanhojen asiakirjojen arkistossa (RGADA) säilytettävien, portaalin aihetta koskevien aineistojen esittely sekä verkkotietolähteiden linkkiluettelo ja tieteellinen hakuaineisto, jonka avulla onnistuu nopea tietohaku Novgorodin alueen ja Suomen historiasta.

Venäläinen Viapori
Helsingin edustalla sijaitseva Suomenlinna on merilinnoitus, jota alettiin rakentaa Ruotsin vallan aikana vuonna 1748. Sveaborgiksi nimetty linnoitus antautui toukokuussa 1808 Venäjän joukoille. Venäläinen aika linnoituksessa kesti vuoteen 1918. Millainen oli venäläinen Viapori – Krepost Sveaborg? Tutustu Suomenlinnan verkkonäyttelyyn, jonka toteutuksessa on käytetty myös Kansallisarkiston asiakirjoja.

Muita

Diplomatarium Fennicum
Uudistunut tietokanta Suomen keskiaikaisista asiakirjalähteistä.

Europeana Heraldica
Heraldinen tietokanta sisältää noin 2200 kunnallisvaakunaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Näiden lisäksi siitä löytyy tuhat sinettiä, jotka kuuluvat Kansallisarkiston Heraldica-kokoelmaan.

Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kansallisarkiston yhdessä Romaniasiain neuvottelukunnan kanssa perustama, kokoelmiaan kartuttava ja kansainvälisesti verkottunut arkisto. Arkisto valmistuu Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018) -hankkeen lopputuloksena.

Paperihistoriallinen tietokanta
Paperihistoriallinen tietokanta on tarkoitettu historiallisten, pääasiassa suomalaisten käsintehtyjen papereiden dokumentointiin ja luokitteluun.

Euroopan arkistoportaali
Euroopan arkistoportaali tarjoaa pääsyn aineistoihin, jotka ovat peräisin eri Euroopan maiden arkistoista.