Digitoinnin eteneminen

Digitoinnin eteneminen

Tällä verkkosivulla kerrotaan digitoinnin etenemisestä Kansallisarkistossa. Digitoidun aineiston löydät Digitaaliarkistosta.

Vuoden 2020 aikana Kansallisarkisto otti käyttöön uuden arkistotietokanta AHAA:n, jonne alkuvuoden 2020 aikana arkistotietokanta Vakassa olevat metatiedot migroitiin. Vuoden 2021 aikana otetaan käyttöön uusittu ASTIA asiakaspalvelujärjestelmä, jota kautta digitoitu aineisto esitetään asiakkaille. Vuoden 2021 aikana Digitaaliarkistossa olevat digitaaliset aineistot migroidaan uuteen järjestelmään. Uuden ASTIAn käyttöönoton jälkeen Digitaaliarkiston käyttöliittymästä luovutaan vuonna 2022.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2020 aikana ei mitään uutta digitoitua aineistoa voida julkaista asiakkaittemme käyttöön, vaan julkaisun on tarkoitus olla mahdollista vuoden 2021 aikana. 

Sivu päivitetty 31.12.2020

Vuonna 2020-21 digitoidaan

Takautuva virkadigitointi

Henkikirjakokoelman (1809-1975) aakkosellisia hakemistoja sekä henki- ja kiinteistöosat viiden vuoden välein vuosilta 1960-1975. (harmaasävydigitointi alkuperäisistä asiakirjoista). Digitointi valmistuu alkuvuodesta 2021.

Henkikirjakokoelman (1809-1975) huonokuntoisia sidoksia digitoidaan seuraavasti: Hämeen lääni vuosilta 1927-39, 18 hm (H:363-535) ja Uudenmaan lääni vuosilta 1930-37, 23 hm (U:571-838) (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista). Digitointi käynnistyy alkuvuodesta 2021.

Valtiorikosoikeuksien akteja (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista).

Maanmittaushallituksen uudistuskarttoja, Hämeen lääni (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista).

Vaasan lääninhallituksen lääninkanslian I arkisto; Be passiluettelot sekä anomus- ja kirjediaareja (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista).

FamilySearchin kanssa kumppanuusyhteistyössä digitoitavat aineistot

Henkikirjat:

Aiemmassa projektissa digitoitujen henkikirjojen (1809-1917) puutteita on saatu kumppanilta, ja ne viedään järjestelmään alkuvuodesta 2021. Julkistus uuden ASTIA –palvelun myötä.

Perukirjat:

Aiemmassa projektissa digitoitujen perukirjojen puutteita on saatu kumppanilta, ja ne viedään järjestelmään alkuvuodesta 2021. Julkistus uuden ASTIA –palvelun myötä.

Autonomian ajan renovoituja tuomiokirjoja seuraavasti  lokakuu 2018 - helmikuu 2021 (harmaasävydigitointi alkuperäisistä asiakirjoista):

KOa Kihlakunnanoikeuksien varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1810-1870 415 hyllymetriä (hm)
KOb Kihlakunnanoikeuksien ilmoitusasioiden pöytäkirjat 1871-1918 295 hm
LO Laamanninoikeuden renovoidut tuomiokirjat 1809-1868 23 hm
MO Maanjako-oikeuksien renovoidut tuomiokirjat 1770-1916 23 hm
ROa Raastuvanoikeuksien varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1810-1918 90 hm
ROb Raastuvanoikeuksien ilmoitusasioiden pöytäkirjat 1810-1918 85 hm
KäO Kämnerinoikeuden renovoidut tuomiokirjat 1810-1862 30 hm

Projekti päättyy helmikuussa 2021.

FamilySearchin kanssa on tarkoitus jatkaa yhteistyötä muilla aineistoilla.

Muissa kumppanuusyhteistyöprojekteissa digitoitavat aineistot

Kansallisarkistolla on käynnissä useita kumppanuusyhteistyöprojekteja, joissa digitoidaan mm. seuraavia aineistoja (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista):

Lääkintöhallituksen I kanslian arkisto, Piirilääkärien ja apteekkarien vuosikertomukset, Eba:43-83
Lääkintöhallituksen I kanslian arkisto, Kunnanlääkärien vuosikertomukset, Ebb: 1-6
Lääkintöhallituksen V arkisto, Kunnanlääkärien vuosikertomukset, Ebb:1-56 (1929-1956
Maataloushallituksen arkisto, Maatalouslaskentojen alkuaineisto, vuoden 1950 maatalouslaskenta Ha:2026 – Ha:2172
Patentti- ja rekisterihallituksen patentti- ja innovaatiolinjan arkisto (199517.KA) Ea patentit (184205.KA)
Rauhanturvaajien sotapäiväkirjat
Tilastollisen päätoimiston tilastoarkisto, TILASTOASIAKIRJAT,  Väestötilastot, Väestönmuutostaulut, K01B
Voudintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänit

Maksulliset takautuvan digitoinnin projektit

Kansallisarkistolla on käynnissä useita maksullisen takautuvan digitoinnin projekteja, joissa digitoidaan seuraavia aineistoja (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista):

Aurora Karamzinin kirjekokoelmat
Kytäjän Linderien kirjekokoelmat
Posti- ja telelaitoksen hallinto-osaston arkiston saapuneiden kirjeiden diaarit Aa:50-104
Teinien tuen arkisto

Vapaaehtoisdigitointi

Kansallisarkisto on käynnistänyt vapaaehtoisdigitoinnin Helsingissä, ja tarkoitus on laajentaa toimintaa muihin toimipaikkoihin. Vapaaehtoisdigitoinnissa digitoidaan erityisesti sukututkimusta tukevia aineistoja. Vapaaehtoisdigitoinnissa digitoidaan mm. seuraavia aineistoja (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista):

Espoon seurakunta
Helsingin eestiläinen seurakunta
Helsingin pitäjän seurakunta
Helsingin ruotsalais-suomalainen seurakunta
Kaartin seurakunta
Kansalaissodan kuolleet -arkisto
Kerimäen seurakunta
Meriväen seurakunta
Svartholman seurakunta
Tammisaaren sotavankileirin arkisto, Vankeja koskevat luettelot