Haku

25.05.2018

Kansallisarkisto toteuttaa selvityksen suomalaisten SS-vapaaehtoisten osallistumisesta siviilien, sotavankien ja juutalaisten surmaamisiin 1941–1943

Valtioneuvoston kanslia on 23.5.2018 antanut Kansallisarkistolle tehtäväksi suorittaa riippumattoman arkistoselvityksen suomalaisten SS-miesten osallisuudesta juutalaisten ja siviilien surmaamiseen vuosina 1941–1943 (VNK/889/04/2018). Hanke perustuu Simon Wiesenthal -keskuksen johtajan Efraim Zuroffin tasavallan presidentti Sauli Niinistölle osoittamaan pyyntöön selvittää tätä kysymystä. Tasavallan presidentin kanslia ilmoitti 24.1.2018 lähettämässään vastauksessa, että Suomi tulee Åbo Akademin dosentti André Swanströmin tutkimuksissa esille nousseiden tapausten johdosta toteuttamaan riippumattoman selvityksen asiassa.

Kansallisarkisto on sopinut selvitystyön toteuttamisesta dosentti Lars Westerlundin kanssa. Westerlund on aiemmin vastannut valtioneuvoston kanslian toteuttamasta Suomen sotasurmat 1914–1922 hankkeesta sekä valtioneuvoston kanslian rahoituksella Kansallisarkistossa vuosina 2004–2010 toteutetusta Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset 1939–1955 –hankkeesta.

Selvitystyössä käytetään sekä Suomessa olevia arkistolähteitä että ulkomaisten arkistojen aineistoja. Keskeisimpiä ovat Venäjällä, Ukrainassa, Puolassa ja Saksassa olevat arkistot. Lisäksi selvityksessä käytetään niiden maiden aineistoja, joiden kansalaisia palveli suomalaisten tavoin kansallissosialistisen Saksan Waffen SS:n Wiking -divisioonassa. Osaa aineistoista ei ole aiemmin käytetty tutkimuksessa.

Kansallisarkisto asettaa hankkeelle tieteellistä ja oikeudellista asiantuntemusta edustavan projektiryhmän, jonka tehtävänä on tukea ja arvioida selvitystyön toteutusta ja hyväksyä selvitystyö sen valmistuttua. Projektiryhmä asetetaan toukokuun 2018 loppuun mennessä. Projektiryhmällä on harkintansa mukaan mahdollisuus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Suomalaisten SS-vapaaehtoisten toimintaa koskevan hankkeen on määrä luovuttaa selvitys valtioneuvoston kanslian johtamalle ohjausryhmälle 15.11.2018 mennessä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pääsihteeri Pekka Timonen valtioneuvoston kansliasta. Ohjausryhmä koostuu valtioneuvoston kanslian, tasavallan presidentin kanslian ja Kansallisarkiston nimeämistä edustajista. Myös ohjausryhmällä on oikeus käyttää harkintansa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Selvitystyön etenemisestä ei tiedoteta työn ollessa kesken. Selvitystyön valmistuttua siitä tullaan tiedottamaan laajasti sekä Suomessa että kansainvälisesti.

 

Lisätietoja: pääjohtaja Jussi Nuorteva (jussi.nuorteva@arkisto.fi / puh. 029 533 7001)