Arkistoselvitys Hennalan vankileirillä kuolleista

Kansallisarkisto toteuttaa vuoden 2020 aikana valtioneuvoston kanslian rahoituksella arkistoselvityksen Lahden Hennalan vankileirillä vuonna 1918 kuolleista. Selvityksen tavoitteena on tarkentaa Sotasurmasampo 1914–1922 -tietokannan tietoja vankileirillä kuolleista ja sinne haudatuista. Hankkeen tutkijoina toimivat FM Ville-Pekka Kääriäinen ja FM Ilkka Jokipii.

Selvityksen aineisto

Kuolleiden tietoja selvitetään hankkeessa erityisesti seuraavien aineistojen avulla

  • Lahden sotavankileirin pakkotyölaitoksen arkisto
  • Lahden paikallisen tutkintoasiain päällikön arkisto
  • Seurakuntien arkistot
  • Poliisilaitosten ja nimismiespiirien arkistot
  • Sotilasviranomaisten arkistot (erityisesti Hämeen sotilaspiirin ja Hennalan varuskunnan arkistot)
  • Vankeinhoitohallituksen arkisto.

Tuloksena virtuaalinen muistolaatta

Arkistoselvityksen tuloksena syntyy vainajien tiedot sisältävä virtuaalinen muistolaatta. Se pohjautuu sotasurmatietokannan kautta saatavaan ajantasaiseen tietoon.

Lisätietoja

Tutkija Ville-Pekka Kääriäinen (1.1.–31.8.2020), sähköposti: ville-pekka.kaariainen(at)arkisto.fi

Tutkija Ilkka Jokipii (1.3.–31.12.2020), sähköposti: ilkka.jokipii(at)arkisto.fi