Sote-uudistuksen tietoaineistojen käsittely

Vastuu Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille Helsingin kaupunkia lukuun ottamatta 1.1.2023. Uudistukseen liittyy Kansallisarkiston toimivallassakin olevien tietoaineistojen laaja siirtäminen uusille toimijoille.

Kansallisarkistossa tehdään parhaillaan esiselvitystä sote-uudistuksen tietoaineistojen käsittelyn ohjeistukseen liittyen. Aluksi selvitetään uudistuksen toteuttamiseen liittyvien organisaatioiden rooleja ja vastuita sekä tietoaineistojen käsittelyn ohjeistamisessa mukana olevia tahoja.

Vuosien 2015–2019 maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä Kansallisarkisto toteutti Maakunnille siirtyvien tietoaineistojen ohjeistuksen laadinta -projektin. Uudistus kuitenkin raukesi ennen lainsäädännön hyväksymistä vuoden 2019 alkupuolella, eikä ohjeistuksen laadintaa näin ollen voitu saattaa valmiiksi. Projektissa kartoitettiin uudistuksessa mukana olleiden organisaatioiden tietoaineistoja ja nämä aineistot ovat käytettävissä nyt toteutettavan sote-uudistuksen valmistelussa. Tutustu aineistoihin täällä.