Siirtopaketin muodostaminen

Kun siirrettävää aineistokokonaisuutta koskevat hallinnolliset asiat on sovittu, siirtäjä muodostaa aineistostaan siirtopaketin.Siirtopaketin muodostaminen edeltää aineiston siirtoa.

  Siirtäjän muistilista:

  • Huolehdi aineiston siirtokuntoon saattamisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista (arkistolain § 14).
  • Tuota aineistopoiminnassa tarvittavat ratkaisut.
  • Huomioi tiedostoja koskevat ohjeet ja rajoitteet.
  • Toteuta aineistopoiminta.
  • Muodosta sovituista aineistoista siirtopaketti aineistotyypin mukaisesti.Siirtäjä ja Kansallisarkisto voivat sopia, että aineisto jaetaan useampaan loogiseen kokonaisuuteen eli siirtoerään. Tällöin jokainen siirtoerä pitää tallentaa ohjeiden mukaiseen hakemistorakenteeseen ja paketoida siirtoa varten yhdeksi tiedostoksi eli siirtopaketiksi.

Siirtoerän koostamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi siirtäjän järjestelmän omaa siirtotoiminnallisuutta tai siirtoa varten erikseen luotua ratkaisua. Kansallisarkisto ei tarjoa työkaluja siirtoerän koostamiseen, vaan siirtäjän on tehtävä aineistopoiminta käytössään olevilla työkaluilla tai luotava tarvittava ratkaisu sovellustoimittajansa/palveluntarjoajansa tai muun teknisen kumppanin kanssa.

Pitkäaikaissäilytyksen kannalta on keskeistä, että aineiston käytössä ja dokumentoinnissa ei tukeuduta sellaisiin tietoihin, jotka ovat tällä hetkellä helposti saatavilla esimerkiksi verkosta. Kymmenien tai satojen vuosien päästä nämä tiedot eivät välttämättä ole enää käytettävissä. Tietojen pitää tämän vuoksi olla osa siirrettävää aineistokokonaisuutta eli ne on liitettävä osaksi oheisdokumentaatiota.

Mitä aineistoja Kansallisarkistoon voi siirtää?

Kansallisarkistoon on mahdollista siirtää seuraavia digitaalisia aineistoja:

Siirtopaketin nimeäminen

Saat Kansallisarkistolta siirtokäyttöliittymän vaatimat tekniset tunnisteet eli AHAA-id:n, jolla siirtopaketti nimetään. Ilman AHAA-id:tä siirtopakettia ei voi siirtää Kansallisarkistoon.

Siirrettäviä tiedostoja koskevat rajoitteet

Muista ottaa huomioon Kansallisarkistoon siirrettäviä tiedostoja ja niiden tiedostomuotoja koskevat vaatimukset ja rajoitukset. Lisätietoa löydät Vastaanotettavia tiedostoja koskevat vaatimukset (pdf). Listaus tiedostomuodoista, joita SAPA2-vaiheessa voi siirtää Kansallisarkistoon, löytyy ohjeen lopusta. 

Ohjevideot

Videoiden tekstitykset saat näkyviin valitsemalla tekstityksen kieleksi suomi tai englanti (tekstitys on kummassakin tapauksessa suomenkielinen). Tekstityspainike löytyy videon alapalkista ja näyttää tältä:

Tekstityskuvake on valkoinen ruutu, jossa on kaksi mustaa viivaa alalaidassa.

Sähke2-aineisto

Digitoitu aineisto

Muu tietoaineisto


Sähköisen arkistoinnin palvelu