SÄHKE2-sertifiointi

Tietojärjestelmätoimittaja voi hakea SÄHKE2-sertifikaattia tietojärjestelmätuotteelleen, joka täyttää SÄHKE2-normin vaatimukset. Tuotteen sertifiointi on keino, jolla voidaan osoittaa, että tuote on tiettyjen vaatimusten mukainen.

SÄHKE2-sertifikaatti on haettavissa erikseen eAMS-tietojärjestelmälle (tiedonohjausjärjestelmä), operatiiviselle tietojärjestelmälle ja säilytysjärjestelmälle. Jokaiselle järjestelmätyypille on omat sertifiointivaatimuksensa. 

Kiwa Inspectan sertifikaattihaku

Sertifiointikriteerit

eAMS-järjestelmän sertifiointikriteerit (pdf) (21.9.2012)

Operatiivisen tietojärjestelmän sertifiointikriteerit (pdf) (23.4. 2015)

Säilytysjärjestelmän sertifiointikriteerit (pdf) (23.4.2015)

eAMS-järjestelmä

eAMS-järjestelmä ohjaa asiakirjallisen tiedon muodostumista, käsittelyä ja hallintaa. eAMS-järjestelmä pohjautuu sähköiseen arkistonmuodostussuunnitelmaan (eAMS), jossa kuvataan tehtävien käsittelyvaiheet ja asiakirjatyypit sekä niiden oletusmetatietoarvot (esimerkiksi säilytysaika).

eAMS-järjestelmän rooli organisaation tietojärjestelmäarkkitehtuurissa on toimia keskitettynä asiakirjallisten tietojen hallinnan välineenä ja oletusmetatietoarvojen lähteenä. eAMSista käytetään myös termiä tiedonohjausjärjestelmä (TOJ).

Myönnetyt sertifikaatit:

Operatiivinen tietojärjestelmä

Operatiivisella tietojärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jossa asiakirjatieto syntyy, sitä käsitellään ja muokataan. Operatiivisessa tietojärjestelmässä syntyvä, muodostuva ja käsiteltävä asiakirjatieto saa eAMSiin määritellyt oletusmetatietoarvot ja metatietojen muodostuminen on hallittua.

Myönnetyt sertifikaatit:

Säilytysjärjestelmä

Säilytysjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jossa tietoa ei enää käsitellä tai muokata, vaan sinne tallennetun tiedon käsittely on päättynyt. SÄHKE2-sertifikaatti ei tarkoita, että tietojärjestelmä olisi sertifioitu tiedon pitkäaikaista tai pysyvää säilyttämistä varten, vaan sillä varmistetaan vain, että säilytysjärjestelmä täyttää ominaisuuksiltaan SÄHKE2-normin vaatimukset.

Myönnetyt sertifikaatit: