Arvonmääritys- ja seulontapalvelu

Voimassa olevan arkistolain (831/1994) nojalla Kansallisarkisto päättää julkishallinnon toimijoiden pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista ja niiden säilytysmuodosta. Päätökset tehdään toimijoiden esityksistä ja yhteistyössä Kansallisarkiston ja esityksen tekijän kanssa. Päätökset voivat koskea yhtä tai useampaa organisaatiota. Kunnille päätökset annetaan edelleen pääsääntöisesti kaikkia kuntia koskevina. Valmistelun lähtökohta on toimijan, arkistonmuodostajan, oma esitys pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista ja niiden säilytysmuodoista. Arvonmääritys kohdistuu pääosin nykyisin erityyppisissä tietojärjestelmissä käsiteltäviin aineistoihin eli alkujaan digitaalisiin asiakirjatietoihin asiankäsittelyjärjestelmissä, rekistereissä ja tietokannoissa. Seulonnan toisessa tämänhetkisessä päälinjassa määritellään digitoitavien analogisten asiakirjojen kulttuurihistoriallinen arvo ja päätetään asiakirjojen säilytysmuodosta digitoinnin jälkeen.