Työvoimatoimistojen asiakirjojen säilytys 2004

Arkistolaitoksen päätös 1.3.2004 (KA 8/43/2004).
Päätös ja hakemusasiakirjat. (PDF-muodossa)