TE-keskusten asiakirjojen säilytys 2008

Arkistolaitoksen päätös 4.3.2008 (KA 2016/431/2006).
Päätös ja hakemus (PDF-muodossa)