Oikeusaputoimistojen asiakirjojen pysyvä säilytys 2002

Arkistolaitoksen päätös 4.3.2002 (KA 26/43/02).
Päätös ja hakemusasiakirjat. (PDF-muodossa)