Kunnalliset opetustoimen pysyvästi säilytettävät asiakirjat 2003

(KA 321/43/03).

Asiakirja