Kunnalliset kiinteistönmuodostuksen, mittaus- ja karttapalvelujen ja asiamiespalvelujen pysyvästi säilytettävät asiakirjat 24.11.2008

Kunnalliset kiinteistönmuodostuksen, mittaus- ja karttapalvelujen ja asiamiespalvelujen pysyvästi säilytettävät asiakirjat 4.9.2008
(AL/11665/07.01.01.03.01/2008).

Päätös (PDF-muodossa)

Liite (PDF-muodossa)