Hallinto-oikeuksien ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen asiakirjojen pysyvä säilytys 2006

Arkistolaitoksen päätös 1.2.2006 (KA 247/43/2005).
Päätös ja hakemusasiakirjat (PDF-muodossa)