Hyppää pääsisältöön

Aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien eli AVI- ja ELY-organisaatioiden edeltäjien seulontapäätöksiä

OHJE SIVUSTON KÄYTTÄJILLE

Tälle sivustolle on koottu Alku-hankkeessa mukana olevia organisaatioita ja niiden edeltäjiä koskevia seulontapäätöksiä. Päätökset on pyritty keräämään mahdollisimman kattavasti, mutta on mahdollista että sivustolla on puutteita.

Seulontaan liittyvissä epäselvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä Kansallisarkiston tutkimuksen ja kehittämisen vastuualueelle, kehittämispäällikkö Markku Leppänen (puh. 029 533 7055 tai etunimi.sukunimi@arkisto.fi).

Seulontapäätökset on ryhmitetty 31.12.2009 lopetettavien organisaatioiden mukaan ja järjestetty vanhimmasta uusimpaan

 • Aukeavissa tiedostoissa on ensimmäisenä arkistolaitoksen päätös mahdollisine esitykseen tehtyine muutoksineen, jonka jälkeen on seulontaesitys.
 • Jos seulontaesityksenä on arkistonmuodostussuunnitelma (AMS), on siitä merkintä luettelossa.
 • Seulonta on toteutettava arkistolaitoksen mahdollisesti tekemien muutoksien mukaisesti.

Seulontapäätösten lomasta löytyy maininta muutamasta seulonta-asiasta, jonka käsittely on keskeytynyt ja joista arkistolaitos ei ole tehnyt päätöstä. Keskeneräiset, käsittelyssä olevat seulonta-asiat löytyvät päätösluetteloiden lopusta. Keskeneräisissä ja arkistolaitoksen vahvistamattomissa arkistonmuodostussuunnitelmissa olevia säilytysaikoja ei saa noudattaa.

 • Ilman arkistolaitoksen seulontapäätöstä asiakirjoja ei saa hävittää.
 • Seulontapäätöstä saa soveltaa vain sen arkistonmuodostajan asiakirjoihin, joka on päätöksessä mainittu.
 • Seulontapäätöstä saa soveltaa vain sinä aikana kertyneisiin asiakirjoihin, joka on päätöksessä mainittu.

Asiakirjojen seulonnassa voi käyttää apuna myös arkistolaitoksen laatimia yleispäätöksiä, jotka määräävät, mitkä yleisimmät valtionhallinnon yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon asiakirjat eivät ole pysyvästi säilytettäviä:

Jos järjestämistyön yhteydessä käy ilmi, etteivät seulontapäätökset kata kaikkia asiakirjoja, on niistä tehtävä seulontaesitys arkistolaitokselle. ALKU-hankkeeseen liittyvät seulontaesitykset tehdään keskitetysti. Tarkemmasta toimintamallista tullaan tiedottamaan vuoden 2010 alussa.

Seulontaesityksestä tulee käydä ilmi asiakirjasarjoittain:

 • viranomainen, jonka toiminnasta asiakirjat ovat syntyneet
 • asiakirjojen keskeinen tietosisältö
 • asiakirjojen rajavuodet
 • asiakirjojen määrä (hyllymetreinä)
 • esitys asiakirjojen säilyttämisestä joko pysyvästi tai määräaikaisesti

Arkistolaitos on laatinut seulontaesitysten laatimista varten Oppaan säilytysaikojen määrittelyn periaatteiksi (Kansallisarkisto 22.9.2010)

SEULONTAPÄÄTÖKSET

LÄÄNINHALLITUKSET

 • lääninoikeudet
 • toimi-, lauta- ja neuvottelukunnat, työryhmät ja projektit
 • lääninlääkärit


TE-KESKUSTEN TYÖVOIMAOSASTON EDELTÄJÄT

 • työvoimatoimistot
 • työvoimapiirit

TE- KESKUSTEN MAASEUTUOSASTON EDELTÄJÄT

 • maaseutuelinkeinopiirit
 • maaseutupiirit
 • maatalouspiirit
 • kalastuspiirit
 • asutuspiirit

TE-KESKUSTEN YRITYSOSASTON EDELTÄJÄT

 • yrityspalvelutoimistot
 • teollisuuspiirit
 • valtiontakuukeskuksen toimistot

TIEHALLINTO, TIEPIIRIT

 • tie- ja vesirakennushallitus
 • vesitieosastot
 • tie- ja vesirakennuslaitokset


YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOT

 • vesioikeudet


ALUEELLISET YMPÄRISTÖKESKUKSET

 • vesi- ja ympäristöpiirit
 • vesipiirin vesitoimistot
 • maanviljelysinsinööripiirit


TYÖSUOJELUPIIRIT

 

diaarinumero

päiväys

LÄÄNINHALLITUKSET

soveltaminen

  VA 2/61 9.3.1961

Lääninhallitusten ja niiden alitilittäjien asiakirjat


Päätös julkaistu asetuskokoelmassa:

VN 381/63, 18.7.1963

Valtioneuvoston päätös lääninhallitusten ja niiden alitilittäjien erinäisten asiakirjojen hävittämisestä

 • luettelo hävitettävistä tiliasiakirjoista
 • osasta aineistoa tehtävä 0-vuosiotannat

vuoden 1900 jälkeen kertyneet asiakirjat, osa ryhmistä vuodesta 1920 alkaen kertyneet asiakirjat

VA 1214/21/1962

27.4.1963

Lääninhallitusten ja niiden alaisten viranomaisten asiakirjat

Päätös julkaistu asetuskokoelmassa:

SM 382/63, 18.7.1963

Sisäasiainministeriön päätös lääninhallitusten, henkikirjoittajien, nimismiesten ja poliisilaitosten arkistoihin kuuluvien erinäisten asiakirjojen hävittämisestä

 • luettelo hävitettävistä asiakirjoista
 • lääninhallitusten alaisuudessa: väestöhallinto, ulosottotoimi, yleinen täytäntöönpanoviranomainen, itsehallintoyhdyskuntia koskevat asiat, huoltoasiat, tieasiat, elinkeinoasiat, rakennusasiat, kansanhuoltoasiat, muut asiat, lääninkonttori

vuodesta 1920 alkaen kertyneet asiakirjat

VA 171/33/77

7.12.1977

Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen asiakirjat

 • säilytysaikasuunnitelma

 


1971 alkaen kertyneet asiakirjat

VA 186/33/77

7.12.1977

Lääninlääkärien toimistojen asiakirjat

 • luettelo hävitettävistä asiakirjoista
ei mainintaa

VA 13/33/78

9.6.1978

Lääninhallitusten kouluosastojen asiakirjat

 • säilytysaikasuunnitelma
 • ainoa kouluosastoja koskeva päätös, jolle löytyy VA:n vahvistus
1.4.1970 alkaen kertyneet asiakirjat

VA 2/82, 157/33/82

4.2.1982

Poliisipiirien moottoriajoneuvokortit ja lääninhallitusten moottoriajoneuvojen tiedonantokortistot

Päätös julkaistu asetuskokoelmassa:

SM 341/82, 7.5.1982
Sisäasiainministeriön päätös lääninhallitusten, henkikirjoittajien, nimismiesten ja poliisilaitosten arkistoihin kuuluvien erinäisten asiakirjojen hävittämisestä annetun päätöksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

 • koskee moottoriajoneuvorekistereitä lääninhallituksissa ja poliisilaitoksissa

erikseen ennen ja jälkeen 1932 kertyneet asiakirjat

ei ole lähetetty Valtionarkistoon vahvistettavaksi vuosien 1980-1986 aikana

ei päätöstä

Lääninhallitusten kouluosastojen diaarikaava, mahdollisesti otettu käyttöön 1.1.1983

 • arkistolaitos ei ole vahvistanut säilytysaikoja
 • katso VA 13/33/78

 

ei arkistolaitoksen lupaa soveltamiseen

VA 29/33/83

11.10.1983

Läänien oppilasvalintalautakuntien asiakirjat

 • säilytysaikasuunnitelma

ei mainintaa

VA 51/33/84

8.3.1984

Eräiden Uudenmaan lääninhallitukseen palautettujen käyttämättömien pääsylippujen hävittäminen

 • Linnanmäen vuosien 1974-1977 käyttämättömät liput
 • vastaavat luvat annettu myös vuosien 1951-1973 lipuille

hävittämislupa

VA 145/33/86

23.10.1987

Lääninhallitusten ja lääninhallitusten yhteydessä toimivien lautakuntien asiakirjojen säilytysajat, AMS

1.1.1987 alkaen kertyneet

asiakirjat, aiemmat seulotaan aiempien päätösten perusteella

VA 45/33/87

2.3.1988

Maakunta-arkistoissa säilytettävien, lääninhallitusten arkistoihin kuuluvien eräiden asiakirjojen hävittäminen

 • tielautakuntien tilit 50v

vuoden 1920 jälkeen kertyneet asiakirjat

VA 89/33/88

30.8.1988

Kirje lääninhallituksille: Säilytysaikapäätösten soveltaminen

 • uuden arkistolain (184/81) myötä muiden antamat säilytysaikapäätökset kumoutuneet
 • tästä huolimatta päätöksen VA 145/33/87 mukaisesti voidaan soveltaa valtioneuvoston päätöstä 789/77 säilytysajoista 1.1.1987 alkaen
 • ennen 1.1.1987 päättyneisiin asioihin voidaan soveltaa kaikkia aikaisempia päätöksiä seulonnasta ja hävittämisestä
 • aikaisempia ainakin VN 789/77, VN 381/63 ja SM 382/18.07.1963

erikseen:

ennen 1.1.1987 kertyneet asiakirjat,

ja 1.1.1987 alkaen kertyneet asiakirjat

VA 153/33/89

21.12.1989

Lääninoikeuksien asiakirjojen säilytysajat, AMS

 • lääninoikeudet irtaantuneet lääninhallituksista 1.11.1989, oikeusministeriön alaisiksi

ei mainintaa, mutta uutta organisaatiota koskeva

VA 148/33/89

9.2.1990

Lääninhallitusten eräiden asiakirjojen säilytysajat

 • AMS:n täydennys, tiliaineistoja
 • peruuttaa tilitositteiden 0-vuosiotannat vuodesta 1960 alkaen

erikseen luetellut asiakirjat

VA 143/33/89

9.2.1990

Pakkoperimiskuittivihkojen kantojen säilyttäminen lääninhallituksissa

 • hävityslupa

erikseen luetellut asiakirjat

VA 118/33/89

23.4.1990

Hämeen lääninhallituksen lääninkonttorin tositteiden liitteiden hävittäminen

erikseen luetellut tositeaineistot vuosilta 1911-1939

VA 171/33/1989

ei päätöstä

Turun ja Porin lääninhallitus

 • arkistolaitos ei ole vahvistanut säilytysaikoja

ei arkistolaitoksen lupaa soveltamiseen

VA S 18/93

(asia kirjattu aluksi vanhaan kaavaan: VA 266/33/91)

26.4.1993

Uudenmaan lääninhallituksen ja lääninoikeuden asiakirjojen säilytysajat

 • täydentää AMS:ia (VA 153/33/89 ja VA 145/33/86) ja sisäasiainministeriön säädöstä (SM 382/63)
 • ne asiakirjat, joita em. päätökset eivät mainitse
 • antaa lisäksi takautuvuuden vuoden 1963 alusta lääninhallitusten ja lääninoikeuksien ams:lle koskien saapuneita kirjattuja asiakirjoja

erikseen luetellut asiakirjat vuosilta 1973-1986 (lääninoikeus) ja 1983-1986 (lääninhallitus)

LISÄKSI: takautuvuus 1.1.1963 alkaen päätöksissä VA 145/33/1986 ja VA 153/33/1989 mainituille saapuneille asiakirjoille

Koskee kaikkia lääninhallituksia ja lääninoikeuksia

KA S 41/1994

13.5.1994

Valtiollisten ja kunnallisten vaalien ja kansanäänestysten asiakirjojen säilytysajat

erikseen luetellut asiakirjat

KA S 7/1996

22.5.1996

Erinäisten Kansallisarkistossa olevien asiakirjojen hävittäminen

 • mukana Uudenmaan lääninkonttorin tositteita vuosilta 1901-1942

erikseen luetellut asiakirjat

KA S 3/1996

18.11.1996

Uudenmaan lääninhallituksen eräiden asiakirjojen uudet säilytysajat ja eräät muut asiaan liittyvät kysymykset

 • täydennetään seulontapäätöstä VA 13/33/78
 • myös muita uusia asiakirjasarjoja
 • takautuvuus päätökselle VA 145/33/86

erikseen luetellut asiakirjat (takautuvuutta ei mainintaa, takautuvuus nähtävästi päätöksen VA 13/33/78 mukainen)

lisäksi myönnetään päätökselle VA 145/33/86 takautuvuus 1.1.1986 alkaen viitaten päätökseen VA S 18/93

Koskee kaikkia lääninhallituksia.

KA S 20/97

29.5.1998

Lääninoikeuksien lainkäyttöasioiden pysyvä säilytys, AMS

1.12.1996 alkaen kertyneet asiakirjat, paitsi Ulkomaalaisasiat, alaryhmä 5725 vasta 1.1.1998 alkaen.

Päätös VA 153/33/89 jää voimaan

KA 806/431/2006

17.8.2006

Presidentinvaalien 1988 ennakkoäänestyksen lähetekirjeiden hävittäminen

erikseen luetellut asiakirjat

KA 642/431/2007

20.4.2007

Lääninkonttoreiden tilitositteiden hävittäminen

 • päätös KA S 7/1996 ulotetaan koskemaan kaikkia lääninkonttoreita

erikseen luetellut asiakirjat

AL/12305/07.01.01.03.01/2009

25.8.2009

Valtionveron veronkantokirjojen hävittäminen lääninhallitusten arkistoista

 • hävityslupa

 • pysyvästi säilytetään vuosien 1950 ja 1955 veronkantokirjat, perintö- ja lahjaveron kantokirjat sekä sota-ajan erityisverojen kantokirjat myös vuoden 1945 jälkeiseltä ajalta

Vuosien 1946-1959 veronkantokirjat

AL/15168/07.01.01.03.01/2009

4.11.2009

Ajoneuvorekisterikorttien pysyvä säilytys

 • lääninhallitusten ja katsastusmiesten/ katsastustoimipaikkojen ajoneuvorekisterikortit, joita ei ole aikaisempien päätösten nojalla hävitetty, säilytetään pysyvästi

kaikki ajoneuvorekisterikortit
(kertyneet pääosin vuosina 1922-1976)

AL/15443/07.01.01.03.01/2009

24.5.2010

Lääninsuunnittelun kehittämisprojektien pysyvästi säilytettävät asiakirjat

1.1.1987 alkaen kertyneet asiakirjat

AL/15258/07.01.01.03.01/2009

2.9.2011

Lääninhallitusten asiakirjojen pysyvä säilytys,

Päätös, hakemus, AMS

1.1.1987-31.12.2009

Mikäli tässä päätöksessä ja Valtionarkiston 23.10.1987 päätöksessä (VA 145-33-86) esiintyy samoja asiakirjoja ja niiden säilytysajat poikkeavat toisistaan, noudatetaan tätä (2.9.2011) päätöstä

AL/8934/07.01.01.03.01/2012

 6.6.2012

Lääninhallitusten pysyvästi säilytettävät asiakirjat

 • täydentää aikaisempia päätöksiä
 • päätöstä sovellettaessa on otettava huomioon mm. alueellisista erityispiirteistä johtuva virastokohtaisten tehtävien mahdollinen vaihtelevuus sekä toisistaan poikenneiden arkistonmuodostusprosessin ja asiakirjarutiinien mahdollinen vaikutus kertyneiden asiakirjojen tietosisältöön
erikseen luetellut asiakirjat 1900-luvun alusta 1990-luvulle
AL/21550/07.01.01.03.01/2012 5.12.2012

Lääninhallitusten pysyvästi säilytettävät asiakirjat

 • erikseen luetellut asiakirjat 1900-luvulta
 • täydentää aiempia seulontapäätöksiä

lääninhallitusten, lääninoikeuksien, lääninkonttorien, lääninsyyttäjien ja lautakuntien asiakirjoja

AL/17763/07.01.01.03.01/2013 13.11.2013

Lääninhallitusten pysyvästi säilytettävät asiakirjat

erikseen luetellut asiakirjat 1900-luvulta. Täydentää aiempia seulontapäätöksiä.

 
AL/15387/07.01.01.03.01/2014 6.11.2014

Lääninhallitusten pysyvästi säilytettävät asiakirjat

erikseen luetellut asiakirjat 1900-luvulta. Täydentää aiempia seulontapäätöksiä.

 


Takaisin sisällysluetteloon
Takaisin alkuun

diaarinumero

päiväys

TE-KESKUKSET

soveltaminen

KA 253/43/01

17.9.2002

TE-keskusten asiakirjojen pysyvä säilytys, AMS

 • luettelee TE-keskusten edeltäjät: kalastuspiirien kalastustoimistot, maatalouspiirit, yrityspalvelun toimistot, työvoimapiirit

1.9.1997 alkaen kertyneet asiakirjat sekä taannehtivasti soveltuvin osin, jos vanhemmat, edeltäjäviranomaisten päätökset ei mainitse

KA/2016/431/2006

4.3.2008

TE-keskusten asiakirjojen pysyvä säilytys, AMS

1.9.1997 alkaen kertyneet asiakirjat (vanha päätös KA 253/43/2001 jää voimaan 1.9.2006 asti niiden osalta, joita tässä ei mainintaa)

AL/19177/07.01.01.03.01/2008

26.3.2009

TE-keskusten asiakirjojen pysyvä säilytys

 • eräät vuosien 1995-1999>ohjelmakauden (EU) hankkeiden, kotitaloustyön väliaikaisen tukijärjestelmän ja kunnallisen peruskorjausavustusten asiakirjat

vuosien 1995-1999 asiakirjat

AL/5874/07.01.01.03.01/2009

12.8.2009

TE-keskusten asiakirjojen pysyvä säilytys

 • palkkaturva-asiakirjat

1.9.2006-31.12.2009 kertyneet asiakirjat sekä tarvittaessa taannehtivasti 1.6.1984 kertyneet asiakirjat)


Takaisin sisällysluetteloon
Takaisin alkuun


diaarinumero

päiväys

TE-KESKUSTEN TYÖVOIMAOSASTOJEN EDELTÄJÄT

soveltaminen

VA 14/33/78

9.6.1978

Työministeriön alaisten työvoimapiirien toimistojen ja työvoimatoimistojen erinäiset säilytysajat, AMS

ei mainintaa

VA 209/33/90

asia jäänyt kesken

Uudenmaan läänin työvoimapiirin toimisto

 • arkistolaitos ei ole vahvistanut säilytysaikoja
ei arkistolaitoksen lupaa soveltamiseen

VA S 50/94

10.10.1994

Työvoimatoimistojen asiakirjojen seulontasuunnitelma, AMS

1.1.1990 alkaen kertyvät asiakirjat sekä takautuvasti soveltuvin osin.

Niiden vanhempien aineistojen osalta, joita ei mainitse, käytetään vanhempia päätöksiä

KA S 52/94

11.6.1996

Työvoimapiirien asiakirjojen säilytysajat, AMS

1.1.1990 alkaen kertyneet asiakirjat sekä takautuvasti soveltuvin osin.

Niiden vanhempien aineistojen osalta, joita ei mainitse, käytetään vanhempia päätöksiä

KA S 7/98

18.6.1998

Työvoimapiirien toimistojen eräiden vuotta 1990 vanhempien asiakirjojen säilytystarve

 • vanhan organisaation säilytysaikojen täydennys (eri asiakirjat kuin KA S 6/98)

erikseen mainitut 31.12.1989 mennessä kertyneet asiakirjat

KA S 6/98

18.6.1998

Työvoimapiirien toimistojen eräiden vuotta 1990 vanhempien asiakirjojen säilytystarve

 • vanhan organisaation säilytysaikojen täydennys (eri asiakirjat kuin KA S 7/98)

erikseen mainitut 31.12.1989 mennessä kertyneet asiakirjat

KA S 22/97 (1/3)

14.9.1998

Työvoimatoimistojen eräiden vuotta 1989 nuorempien asiakirjojen säilytystarve

 • AMS:n täydennys
 • projektiasiakirjojen arvonmääritys rajataan päätöksen ulkopuolelle - tehdään AMS:n ajantasaisversion vahvistamisen yhteydessä

erikseen mainitut vuoden 1989 jälkeen kertyneet asiakirjat

KA S 22/97 (2/3)

14.9.1998

Työvoimapiirien toimistojen eräiden vuotta 1989 nuorempien asiakirjojen säilytystarve

 • AMS:n täydennys

erikseen mainitut vuoden 1989 jälkeen kertyneet asiakirjat

KA S 22/97 (3/3)

14.9.1998

Uudenmaan työvoimapiirin toimiston vuotta 1997 koskevien takaisinperintäasiakirjojen pysyvä säilytys

 • vuoden 1997 takaisinperintäpäätökset ja niihin liittyvät hakemusasiakirjat sp
 • takaisinperintäasiakirjoissa noudatetaan muutoin päätöstä KA S 52/94

vuonna 1997 kertyneet asiakirjat

KA S 17/98

15.10.1998

Työvoimapiirien toimistojen valtion työllistämistukipäätöksiin liittyneiden kuukausittaisten määrärahaseuranta-asiakirjojen säilytystarve

 • taannehtiva lisäpäätös, vain yksi asiakirjaryhmä, joka määrätään määräaikaiseksi

ennen 1.1.1988 kertyneet asiakirjat

KA S 3/99

11.5.1999

Työvoimatoimistojen asiakirjojen pysyvä säilytys, AMS

1.1.1999 alkaen kertyneet asiakirjat sekä taannehtivasti soveltuvin osin 1.1.1961 alkaen kertyneet asiakirjat

KA 8/43/2004

1.3.2004, lisäpäätös 22.2.2005

Työvoimatoimistojen pysyvästi säilytettävät asiakirjat, AMS

 • KA edellyttää, että työministeriö tekee erillisen esityksen tietojärjestelmien pysyvästä säilyttämisestä
 • lisäpäätöksessä URA-tietojärjestelmä ja siitä tehtävä syntymäpäiväotanta

ams: 1.1.2003 alkaen kertyneet asiakirjat sekä taannehtivasti soveltuvin osin vuoden 1961 alkuun saakka

URA: koko se aika, jona kyseisiä tietoja käsitelty työvoimatoimiston asiakaspalvelujärjestelmässä

AL/22595/07.01.01.03.01/2013

18.12.2013

ELY-keskusten edeltäjäorganisaatioiden eräiden asiakirjojen pysyvä säilytys

erikseen luetellut asiakirjat 1900-luvulta. Täydentää aiempia seulontapäätöksiä.

sovelletaan kaikkien ELY-keskusten edeltäjäorganisaatioiden 1.1.1951-31.12.2009 kertyneisiin asiakirjoihin


Takaisin sisällysluetteloon
Takaisin alkuun

diaarinumero

päiväys

TE-KESKUSTEN MAASEUTUOSASTOJEN EDELTÄJÄT

soveltaminen

VA ptk 7/64, kirje 1116/1964

20.10.1964

Asutustoiminnanjohtajien arkistoainesten säilytysajat ja hävittäminen

 • arkistokaava ja hävittämissuunnitelma
 • todella hyvin eritelty aineistot ja niiden käsittelytavat

ei mainintaa

VA 63/33/74

jää kesken

Maataloustoimistot, asutustarkastajat

 • arkistolaitos ei ole vahvistanut säilytysaikoja
ei arkistolaitoksen lupaa soveltamiseen

VA 11/33/87

23.10.1987

Maatalouspiirien pellonvarausasiakirjojen säilytysajat

 • sopimuksiin johtaneet aktit voa + otos Oulusta sp
 • hylätyt aktit voa (eli heti) + otos Oulusta sp
 • pellonvarauskortit sp

Hävittämislupa, erikseen luetellut asiakirjat

VA 95/33/88

ja jatkopäätös 254/33/90

10.3.1989

28.2.1991

Kalastuspiirien kalastustoimistojen asiakirjojen säilytysajat, AMS

 • jatkopäätös lyhentää kalakorttien ja pilkintäkorttien säilytysaikaa, ei muita muutoksia

ei mainintaa, koskee 1982 säädetyn kalastuslain ja kalastuspiiriasetuksen mukaisen toiminnan tuottamia asiakirjoja

VA 119/33/89

1.11.1989

Maatalouspiirien asiakirjat, AMS

maatalouspiirien perustamisesta 1.3.1971 alkaen kertyneet asiakirjat

VA 179/33/89

9.2.1990

Joensuun maatalouspiirin eräiden asiakirjojen hävittäminen

 • taannehtiva hävityslupa erikseen mainituille asiakirjoille
 • osa asiakirjoista sellaisia, joita ei mainintaa päätöksessä VA 119/33/1989

eritelty sarjoittain, 1950-luvulta 1980-luvulle

 

1994, jää kesken

Kajaanin maaseutuelinkeinopiiri

 • Kajaanissa valmisteltu ams:ia maaseutuelinkeinopiireille, mutta asia jää kesken
 • arkistolaitos ei ole vahvistanut säilytysaikoja
ei arkistolaitoksen lupaa soveltamiseen

KA 22/43/03

19.2.2003

Kalastusalueiden asiakirjojen pysyvä säilytys, AMS

1.1.1983 alkaen kertyneet asiakirjat

AL/9948/07.01.01.03.01/ 2009

11.5.2010

Rovaniemen asutuspiirin asutustoimiston ja Rovaniemen maatalouspiirin maataloustoimiston asiakirjojen pysyvä säilytys, taannehtiva seulontaesitys

taannehtiva soveltaminen päätöksen mukaisesti

AL/6083/07.01.01.03.01/2012

11.4.2012

Uudenmaan TE-keskuksen maaseutuosaston edeltäjäorganisaatioiden eräiden asiakirjojen pysyvä säilyttäminen

 • täydentää aikaisempia päätöksiä
 • noudatetaan kaikkien TE-keskusten maaseutuosastojen edeltäjäorganisaatioihin

erikseen luetellut asiakirjat 1950-luvulta 1990-luvulle

 AL/10757/07.01.01.03.01/2013  20.6.2013   Asutuspiirien asutustoimistojen asiakirjojen pysyvä säilytys

lupa soveltaa taannehtivasti Valtionarkiston päätöstä 1.11.1989 (VA 119/33/89) asutuspiirien asutustoimistojen vuosina 1965-1971 kertyneisiin asiakirjoihin.
 
AL/22595/07.01.01.03.01/2013 18.12.2013 ELY-keskusten edeltäjäorganisaatioiden eräiden asiakirjojen pysyvä säilytys

erikseen luetellut asiakirjat 1900-luvulta. Täydentää aiempia seulontapäätöksi.
sovelletaan kaikkien ELY-keskusten edeltäjäorganisaatioiden 1.1.1951-31.12.2009 kertyneisiin asiakirjoihin


Takaisin sisällysluetteloon
Takaisin alkuun

diaarinumero

päiväys

TE-KESKUSTEN YRITYSOSASTOJEN EDELTÄJÄT

soveltaminen

VA 161/33/82

jää kesken

Turun ja Porin läänin teollisuuspiirin pienteollisuuslainahakemusten hävittäminen

 • asia jää kesken, siirretään valmisteltavaksi valtakunnallisesti (katso VA 67/33/88)
 • arkistolaitos ei ole vahvistanut säilytysaikoja
ei arkistolaitoksen lupaa soveltamiseen

VA 67/33/88

26.5.1988

Eräiden teollisuuspiireissä säilytettävien lainahakemusten hävittäminen

 • hävittämislupa
 • käsi- ja pienteollisuuslainahakemukset 1956-1959 ja 1961-1965
 • pienteollisuuslainahakemukset 1966-1969
 • vuoden 1960 hakemukset säilytetään otoksena

erikseen luetellut asiakirjat

VA 176/33/89

23.4.1990

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisten yrityspalvelun toimistojen asiakirjojen seulontasuunnitelma, AMS

1.1.1990 alkaen kertyvät asiakirjat, vanhemmille on haettava säilytysajat erikseen

VA S 4/92

30.3.1992

KTM:n yrityspalvelun asiakirjojen seulontapäätöksen muutos

 • taannehtivuus teollisuuspiirien asiakirjoihin (perustettu 1950-luvun puolivälissä)
 • taannehtivuus edeltäjäorganisaatioon yrityspalvelun piireihin (perustettu 1.9.1989)
 • avustus- ja korkotukihakemukset 10 v, paitsi 0-vuosilta sp

teollisuuspiirit: perustamisesta 1950-luvulla alkaen kertyneet asiakirjat

yrityspalvelupiirit: perustamisesta 1.9.1989 alkaen kertyneet asiakirjat

VA S 16/92 (ollut aluksi VA 272/33/91)

31.8.1992

Teknologian kehittämiskeskuksen asiakirjojen säilytysajat, AMS

 • ei kata teollisuussihteeritoimistoja

saa noudattaa soveltuvin osin myös taannehtivasti, ei aikarajaa

VA S 48/94

20.10.1994

Valtiontakuukeskuksen asiakirjojen säilytysaikojen määrääminen, AMS

 • kattaa myös aluetoimistot
 • sisältää Vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauskeskuksen (edeltäjäorganisaatioita) takuu- ja takausaktit, jotka ovat syntyneet vuoden 1962 jälkeen
 • muille edeltäjien asiakirjoille kehotetaan hakemaan erillistä päätöstä

1.9.1989 alkaen kertyneet asiakirjat,

lisäksi kaksi asiakirjasarjaa vuoden 1962 jälkeen syntyneet asiakirjat, mutta muihin edeltäjien asiakirjoihin ei saa soveltaa

KA 282/43/01

14.6.2002

Pike-projektiin vv. 1986-1988 osallistuneiden yritysten kehittämistarveanalyysien ja haastattelulomakkeiden säilytysarvo

 • hävityslupa

erikseen luetellut asiakirjat

AL/20800/07.01.01.03.01/2011 25.11.2011

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisten teollisuuspiirien piiritoimistojen ja yrityspalvelun piiritoimistojen eräiden asiakirjojen pysyvä säilyttäminen

 • täydentää aikaisempia päätöksiä
erikseen luetellut vuosina 1971-1996 kertyneet asiakirjat


Takaisin sisällysluetteloon
Takaisin alkuun

diaarinumero

päiväys

TIEHALLINTO, TIEPIIRIT

soveltaminen

VA 70/33/84

28.8.1984

Tie- ja vesirakennushallitus saanut luvan säilyttää asiakirjoja yli 40 vuotta

 

VA 87/33/88

14.9.1988

Tie- ja vesirakennushallituksen vesitieosaston taannehtiva seulonta

 • hävityspäätös erikseen mainituille asiakirjoille, ei käsittele sp-aineistoa

vain vuosina 1920-1970 kertyneet erikseen luetellut asiakirjat

VA 44/33/87

9.11.1988

Tie- ja vesirakennushallituksen sekä tie- ja vesirakennuslaitoksen piirihallinnon asiakirjojen säilytysajat, AMS

sekä takautuvasti että vastedes kertyvät asiakirjat, paitsi kirjetoisteet taannehtivasti sp

KA 222/43/2003

25.11.2003

Tie- ja vesirakennushallituksen eräiden asiakirjojen pysyvä säilytys

 • täydentävä päätös, erikseen luetellut asiakirjat

vuosina 1900-1981 kertyneet asiakirjat

KA 1453/410/2005

14.12.2005

Yhteen arkistonmuodostajaan siirtyminen Tiehallinnossa

 • Tiehallinto siirtyy yhdeksi arkistonmuodostajaksi 1.1.2006 alkaen
 • olemassa olevat arkistot (11 kpl) päätetään 31.12.2005 ja uusi arkistonmuodostus alkaa 1.1.2006
 • (muutos on toteutettu Tiehallinnon esityksestä ja arkistolaitoksen päätöksestä poiketen vasta 1.3.2006)

1.1.2006 alkaen kertyneet asiakirjat

KA 284/43/04

16.12.2005

Tiehallinnon asiakirjojen pysyvä säilytys, AMS

 • uusi, yhden arkistonmuodostajan ams, jossa tiepiirien arkistonmuodostus on yhdistetty keskushallinnon kanssa

1.1.2006 alkaen kertyneet asiakirjat

KA 233/43/2005

27.4.2006

Tie- ja vesirakennushallituksen eräiden asiakirjojen pysyvä säilytys

 • täydentävä päätös, erikseen luetellut asiakirjat

vuosina 1900-1981 kertyneet asiakirjat

KA 407/431/2006

28.2.2007

Tie- ja vesirakennushallituksen eräiden asiakirjojen pysyvä säilytys

 • muuttaa päätöstä KA 222/43/03
 • mukana myös uusia asiakirjoja

soveltaminen määritelty asiakirjaryhmittäin, osa jopa 1800-luvulla kertyneitä asiakirjoja

KA 751/431/2007

6.8.2007

Tie- ja vesirakennushallituksen eräiden asiakirjojen pysyvä säilytys

 • piirihallinnon asiakirjoja 
 • muuttaa päätöstä VA 44/33/87
 • mukana myös uusia asiakirjoja

soveltaminen määritelty asiakirjaryhmittäin, pääasiallisesti vuosina 1900-1980 kertyneitä asiakirjoja

AL/11917/07.01.01.03.01/2012 14.9.2012 ELY-keskusten edeltäjäorganisaatioiden eräiden asiakirjojen pysyvä säilytys tiepiirien Tiet ja sillat -sarjaan noudatetaan arkistolaitoksen 6.8.2007 päätöstä (KA 751/431/2007)
AL/3486/07.01.01.03.01/2013 2.4.2013 ELY-keskusten, Liikenneviraston ja niiden edeltäjäorganisaatioiden eräiden asiakirjojen pysyvä säilytys rakentamattomien siltojen piirustukset
AL/22595/07.01.01.03.01/2013 18.12.2013 ELY-keskusten edeltäjäorganisaatioiden eräiden asiakirjojen pysyvä säilytys

erikseen luetellut asiakirjat 1900-luvulta. Täydentää aiempia seulontapäätöksiä.
sovelletaan kaikkien ELY-keskusten edeltäjäorganisaatioiden 1.1.1951-31.12.2009 kertyneisiin asiakirjoihin


Takaisin sisällysluetteloon
Takaisin alkuun

diaarinumero

päiväys

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOT

soveltaminen

VA 163/33/89

5.3.1990

Maaoikeuksien ja vesioikeuksien asiakirjojen säilytysajat, AMS

1.1.1990 alkaen kertyneet asiakirjat sekä soveltuvin osin vuoden 1920 jälkeen kertyneet asiakirjat

VA 166/33/89

21.6.1990

Vesiylioikeuden asiakirjojen säilytysajat, AMS

 • ei sisällä vesioikeuden asiakirjoja, ainoastaan ylioikeuden

1.1.1990 alkaen kertyneet asiakirjat sekä soveltuvin osin vuoden 1920 jälkeen kertyneet asiakirjat

KA 286/43/01

20.8.2002

Ympäristölupavirastojen asiakirjojen pysyvä säilytys, AMS

 • Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi

1.3.2000 alkaen kertyneet asiakirjat


Takaisin sisällysluetteloon
Takaisin alkuun

diaarinumero

päiväys

ALUEELLISET YMPÄRISTÖKESKUKSET

soveltaminen

VA kirje 1034/1957

20.12.1957

Maanviljelysinsinööripiirien toimitusarkistot

 • arkistokaava ja hävittämissuunnitelma

ei mainintaa

VA 40-01-75, 8/75

5.6.1975

Vesihallituksen ja vesipiirien asiakirjat

Päätös julkaistu asetuskokoelmassa:

MMM 214/76, 25.2.1976
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vesihallituksen ja vesipiirien erinäisten asiakirjojen hävittämisestä

Asiakirjat vuoden 1970 jälkeiseltä ajalta

VA 31/33/87

jää kesken

Turun vesi- ja ympäristöpiiri

 • arkistolaitos ei ole vahvistanut säilytysaikoja
ei arkistolaitoksen lupaa soveltamiseen

VA 59/33/88

2.8.1988

Tampereen ja Oulun vesi- ja ympäristöpiirien eräiden asiakirjojen hävittäminen

 • tyyppiarkistoiksi määrättyjen Tampereen ja Oulun taannehtiva seulonta (tyyppiarkistoista katso myös KA S 5/99)

erikseen luetellut asiakirjat

 

KA S 13/95

26.06.1998

Alueellisten ympäristökeskusten asiakirjojen pysyvä säilytys, AMS

1.3.1995 alkaen kertyneet asiakirjat

VA S 11/92

(asialle annettu aluksi tunnus VA 257/33/90)

12.10.1998

Vesi- ja ympäristöpiirien asiakirjojen pysyvä säilytys, AMS

 • koskee asiakirjoja ennen organisaatiouudistusta 1.2.1995, jolloin vesi- ja ympäristöpiirit yhdistettiin lääninhallitusten ympäristöosastojen kanssa alueellisiksi ympäristökeskuksiksi

28.2.1995 mennessä kertyneet asiakirjat, taannehtivasti aina 1.1.1970 alkaen kertyneet asiakirjat

VA S 11/12/92

29.10.1998

Vesi- ja ympäristöhallituksen asiakirjojen pysyvä säilytys, AMS

 • koskee asiakirjoja ennen organisaatiouudistusta 1.2.1995, jolloin vesi- ja ympäristöhallituksesta tuli Suomen ympäristökeskus

28.2.1995 mennessä kertyneet asiakirjat, taannehtivasti aina 1.1.1970 alkaen kertyneet asiakirjat

KA S 5/99

30.11.1999

Alueellisten ympäristökeskusten asiakirjojen pysyvä säilytys ja säilytysaikapäätöksen taannehtiva soveltaminen

 • AMS:n täydennys
 • taannehtivuus kattaen myös maanviljelysinsinööripiirit ja vesipiirien vesitoimistot

taannehtivasti vuodesta 1919 alkaen kertyneet asiakirjat, sama taannehtivuus annetaan myös päätökselle KA S 13/95

päätös koskee myös 25.2.1976 tyyppiarkistoiksi määrättyjen vesipiirien ja -toimistojen arkistoja

päätöstä 25.2.1976 (VA 40-01-75, MMM 214/76) voidaan käyttää maanviljelysinsinööripiirien ja vesipiirien vesitoimistojen arkistojen seulonnassa

KA S 13/97

7.7.2000

Suomen ympäristökeskuksen asiakirjojen pysyvä säilytys, AMS

 • arkistolaitos pyytää lisäksi tarkennuksia atk-pohjaisista rekistereistä ja tietojärjestelmistä

taannehtivasti 1.3.1995 alkaen kertyneet asiakirjat

KA 141/43/01

18.6.2002

Alueellisten ympäristökeskusten pysyvästi säilytettävät asiakirjat

 • vahvistaa, että MMM:n päätöstä 1979 voidaan soveltaa maanviljelysinsinööripiirien ja vesipiirien vesitoimistojen asiakirjoihin
 • koskee myös 25.2.1976 tyyppiarkistoiksi määrättyjen vesipiirien vesitoimistojen arkistoja
 • arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu sivu 96

soveltuvin osin vuodesta 1919 alkaen kertyneet asiakirjat

KA 344/43/03

23.6.2004

Suomen ympäristökeskuksen asiakirjojen pysyvä säilytys, AMS

 • huomauttaa myös, että voidaan soveltaa taannehtivasti myös yleistä valtionhallinnon seulontapäätöstä

1.1.2003 alkaen kertyneet asiakirjat, taannehtivasti soveltuvin osin 1.3.1995 alkaen kertyneet asiakirjat

KA 210/43/05

11.05.2007

Suomen ympäristökeskuksen edeltäjien arkistoihin sisältyvien eräiden asiakirjojen pysyvä säilytys

 • täydentävä päätös
 • salaojituspalkkiot ja -lainat
 • vedenhankinta- ja viemärilaitteiden rahoitus
 • vesiensuojelun ja vesihuollon rahoitus

asiakirjat, jotka kuuluvat edeltäjien, Maataloushallituksen, Vesihallituksen ja Vesi- ja ympäristöhallituksen aineistoon

AL/11917/07.01.01.03.01/2012 14.9.2012

ELY-keskusten edeltäjäorganisaatioiden eräiden asiakirjojen pysyvä säilytys

ympäristökeskusten silta- ja rumpulausunnot sekä lausuntopyynnöt


Takaisin sisällysluetteloon
Takaisin alkuun

diaarinumero

päiväys

TYÖSUOJELUPIIRIT

soveltaminen

VA 141/33/1976

28.1.1977

Työsuojelutoimistojen asiakirjat

 • säilytysaikasuunnitelma

ei mainintaa

VA 70/33/79

26.11.1979

Työsuojeluhallitukseen saapuneet tapaturmailmoitukset

 • tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitukset 5v, mutta ilmoitukset on säilytettävä magneettinauhoilla kokonaisuudessaan, kunnes tutkimuksellinen arvo on selvitetty

ei mainintaa

VA 137/33/86

24.4.1987

Työsuojeluhallituksen asiakirjojen säilytysajat, AMS

ei mainintaa (muistio 68/33/88 toteaa, että VA 137/33/86:ta sovelletaan AMSin käyttöönotosta alkaen kertyviin asiakirjoihin, ei siis taannehtiva)

VA 41/33/87

ei hyväksytty

Työsuojelun piirihallinto

 • arkistolaitos ei ole vahvistanut säilytysaikoja ennen organisaatiouudistusta 1.12.1988
ei arkistolaitoksen lupaa soveltamiseen

VA 68/33/88

3.6.1988

Työsuojeluhallituksen saapuneiden asiakirjojen seulonta

 • taannehtiva hävitys asiakirjoille, joita AMS (VA 137/